Møte i regi av: PF Samferdsel og PF Energi

1 million elbiler – hva skjer med strømnettet?

1 million elbiler – hva skjer med strømnettet?
Foto: CICERO, TØI og OsloMet

21 Jan. 2021 kl 10:15 - 11:45

Digitalt. Lenke til pålogging sendes i egen e-post.

Møtet er avholdt!
Påmelding


Velkommen til digitalt seminar om veksten i elbiler og balansen i strømnettet.

Du møter:

  • Ordstyrer: Hanne Cecilie Geirbo, førsteamanuensis, OsloMet
  • Paal Brevik Wangsness, forsker II, Transportøkonomisk institutt
  • Mads Greaker, professor, OsloMet
  • Karina Standal, senior forsker, CICERO

De vil gi oss svar på spørsmål som:

  • Hva skjer når alle skal lade samtidig? Hva vil skje for sluttkunden
  • Effekttariffer har vært omstridte og effekten av disse kan være usikker. Kan vehicle to grid være en del av løsningen? I hvilken grad er dette relevant for Norge?
  • Hva er potensialet for at husholdene skal bli leverandører av fleksibilitet i strømnettet? Hva er hindringene, og hva kan motivere?

Du kan stille spørsmål på forhånd via @polyteknisk i sosiale media.

Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Velkommen til digitalt seminar!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Jeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!