PF Olje/ NPF Oslo

Oljeplatform i havet

Polyteknisk Forenings oljenettverk (PF Olje) samarbeider med NPF Oslo og samkjører alle aktiviteter i Oslo-regionen. PF Olje og NPF Oslo har felles styre og felles møteaktiviteter, og tilbyr derfor et kombinert medlemskap i begge foreninger.

Møtene holdes sentralt i Oslo-regionen, gjerne hos bedrifter som er interessert i å være vertskap for møter, eller i Polyteknisk Forenings lokaler i Rosenkrantz’ gate 7.

Det givende samarbeidet styrker begge foreningene i form av mangfold og betydelig tilgang på ressurspersoner og nettverk, og gir som resultat større bredde av ulike møteforum av høyeste kvalitet.

PF Olje/ NPF Oslo har som mål å skape glød, engasjement og meningsytring. Rekruttering og integrering av unge til bransjen og foreningene har høy prioritet.

Vi ønsker å forene det faglige med sosialt samvær med likesinnede som har felles interesser innen petroleumsindustri og politikk, på tvers av ulike profesjoner, og mellom privat og offentlig virksomhet.

Styret arbeider aktivt med å sette dagsaktuelle temaer på agenda. Vi ønsker å ligge i front, og kunne tilby våre medlemmer siste nytt, utvikling og trender. Derfor setter vi stor pris på innspill.

Velkommen til nettverket PF Olje/ NPF Oslo!

Styret

Styreleder: Anne Karin Knausgård
anne.knausgard@outlook.com

Nestleder: Yngvild Prydz
yngvild.prydz@oed.dep.no

Bjørn Andersen
bjorn.andersen@aibel.com

Jan-Erik Berre
jan.erik.berre@dnb.no

Egil Birkemoe
egil.birkemoe@akersolutions.com

Odd Olav Eide
odd.olav.eide@kvaerner.com

Kristine Gjessing
kristine.gjessing@lundin-norway.no

Kristine Holm
kristine.holm400@gmail.com

Kristian Markegård
kristian.markegard@dnvgl.com

Hilde Sørvang Stafford
hilde.sorvang.stafford@akersolutions.com

Ida Tofthagen
tofthagen.ida@gmail.com

Gjermund Våge
gjermund.vage@multiconsult.no

Petter Aabø
petter_aabo@yahoo.com

Se alle nettverk