Om Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling – gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852.

Polyteknisk Forening er uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersiell, og har 2000 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer. Foreningen har 20000 lyttinger til podcasten #PolyPod og når 10000 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media.

Gjennom kompetansenettverk og partnerskap på tvers av sektorer tilrettelegger Polyteknisk Forening for digital og fysisk dialog om viktige temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Møteplassen byr på rundt 100 aktiviteter årlig.

H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

Årene fremover vil handle om å skape løsninger for FNs bærekraftsmål gjennom teknologiske fremskritt, god ledelse og partnerskap lokalt og globalt. Med 168 års vitalitet er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Styret og Generalsekretær i Polyteknisk Forening. Foto: Anna Gamme
Vi tilstreber at aktivitetene i Polyteknisk Forening
  1. er vitenskapsbaserte og fremmer kunnskap
  2. bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping
  3. gir innsikt, inspirasjon og innflytelse
  4. tilrettelegger for respektfull dialog og konstruktive løsninger
  5. tar opp viktige tverrfaglige temaer knyttet til teknologi, samfunn og næringsliv
  6. anerkjennes for å koble eksperter, talenter, ledere og politikere
  7. løfter frem et mangfold av kjønn, alder, nasjonalitet og annen bakgrunn
  8. samler aktører som støtter de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland
  9. kommuniseres åpent og etterrettelig
  10. gir medlemmer og partnere lyst til å gjøre mer gjennom Polyteknisk Forening
Polyteknisk Forenings økonomi

Polyteknisk Forenings inntekter kommer fra kontingenter og prosjektstøtte fra privatmedlemmer, bedriftsmedlemmer og samarbeidspartnere. Polyteknisk Forening mottar ingen offentlig grunnstøtte. Foreningen leier lokaler av Oslo Håndverk- og Industriforening siden 1905. Honorar til medlemmer av Styret, Valgkomitéen og Direksjonen består av gratis medlemskap i Polyteknisk Forening i den perioden medlemmet innehar sitt verv. Eksterne foredragsholdere honoreres med et års gavemedlemskap.

Her finner du årsrapporter for Polyteknisk Forening: