Om Oss


Polyteknisk Forening er medlemsnettverket som inspirerer til en vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling, gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.

Polyteknisk Forening er uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersiell, og har over 2000 personlige, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer. Polyteknisk Forenings formål er å formidle kunnskap og belyse fakta som grunnlag for innovasjon og verdiskaping. Polyteknisk Forening er bygget opp av fagnettverk med egne styrer som sørger for høy kvalitet og relevans. Virksomheten drives gjennom møteplasser, prosjekter og partnerskap på tvers av sektorer.

H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H. M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året.

Årene fremover vil handle om å skape løsninger for FNs bærekraftsmål gjennom teknologiske fremskritt, god ledelse og partnerskap lokalt og globalt. Med 167 års vitalitet er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.