Om Polyteknisk Forening


Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling – gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852.

Polyteknisk Forening er uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersiell, og har over 2000 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer. Foreningen når 5000 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media.

Gjennom fagnettverk, møter og partnerskap på tvers av sektorer tilrettelegger Polyteknisk Forening for dialog om viktige temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv.

H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året.

Årene fremover vil handle om å skape løsninger for FNs bærekraftsmål gjennom teknologiske fremskritt, god ledelse og partnerskap lokalt og globalt. Med 167 års vitalitet er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Vi tilstreber at aktivitetene i Polyteknisk Forening:

  1. er vitenskapsbaserte og fremmer kunnskap
  2. bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping
  3. gir innsikt, inspirasjon og innflytelse
  4. tilrettelegger for respektfull dialog og konstruktive løsninger
  5. tar opp viktige tverrfaglige temaer knyttet til teknologi, samfunn og næringsliv
  6. anerkjennes for å koble eksperter, talenter, ledere og politikere
  7. løfter frem et mangfold av kjønn, alder, nasjonalitet og annen bakgrunn
  8. samler aktører som støtter de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland
  9. kommuniseres åpent og etterrettelig
  10. gir medlemmer og partnere lyst til å gjøre mer gjennom Polyteknisk Forening

Navnet Polyteknisk Forening

Poly betyr mangfold. Techne er et begrep i filosofien som forenklet betyr «vet hvordan»-kunnskap. Platon og Aristoteles brukte betegnelsen techne om evnen til å løse en matematisk oppgave eller behandle sykdom. Techne inngår i all kommunikasjon og påvirker hvordan mennesker og maskiner samvirker. Polyteknisk Forening står altså for et mangfold av kunnskap om å skape løsninger.

Polyteknisk Forenings økonomi

Polyteknisk Forenings inntekter kommer fra kontingenter fra private medlemmer, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer og foreningens samarbeidspartnere. Polyteknisk Forening mottar ingen offentlig grunnstøtte. Honorar til medlemmer av Styret, Valgkomitéen og Direksjonen består av gratis medlemskap i Polyteknisk Forening i den perioden medlemmet innehar sitt verv. Foredragsholdere og ordstyrere som bidrar på arrangementene i Polyteknisk Forening honoreres med et års gavemedlemskap.