Polyteknisk Forening i audiens hos H.M. Kongen

H.M. Kong Harald V tok imot Polyteknisk Forenings president Silvija Seres og generalsekretær Mette Vågnes Eriksen i audiens på Slottet i november 2020. Temaene som ble drøftet inkluderte Norges gjenreisning ut av koronakrisen, unna klimakrisen. Demokratisering, digitalisering og dekarbonisering var stikkord for samtalen. Vi har et felles verdigrunnlag på tvers av generasjoner og en økonomisk […]

Lytt til #PolyPod: Fra gjødselfabrikk til dataplattform

Vi er alle på en digital reise, enten det gjelder vår egen måte å jobbe på, eller det gjelder tjenestene og produktene vi leverer. Alle er usikre på hva som er riktig valg og når det er riktig å gjøre endringer. Hva gjør de som lykkes med å bygge nye digitale tjenester og forretningsmodeller basert […]

Hvorfor faller produktiviteten i veibygging? Se sendingen nå!

Vi investerer 375 milliarder kroner i vei i 6-årsperioden frem til 2023. En meter vei koster et sted mellom 200 og 250 000 kr – og blir dyrere år for år. Produktivitetsutviklingen gir en pekepinn på effektiv ressursforvaltning og økonomisk vekst. Hva er det som gjør at veibygging sakker akterut? Og hvordan vet vi det, […]

Lytt til #PolyPod: Polarisering, makt og media

Hvilken rolle spiller media i å forsterke eller dempe polariseringen i det offentlige rom? Hvilke drivere ligger bak redaksjonelle medias håndtering av alt fra falske nyheter til mer eller mindre sofistikert propaganda fra innenlandske og utenlandske aktører? Hva skjer med den 4. statsmakt når de globale teknologigigantene setter agendaen – og hvordan manøvrerer diplomatiet i […]

Lytt til #PolyPod: Hva er samfunnsøkonomien i elbil-politikken?

Å få ned klimautslippene fra veisektoren er viktig for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. I Norge har elbil-politikken spilt en viktig rolle i oppnåelsen av Norges klimaforpliktelser. Likevel blir elbil-politikken kritisert, blant annet for ikke å være målrettet nok med tanke på å få ned klimautslippene. Blant samfunnsøkonomer finner man både forskere som ivrer […]

Lytt til #PolyPod – Full sirkel: Systemendringer for sirkulærøkonomien

PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne tredje episoden handler om behovet for systemendringer for å lykkes med en overgang til sirkulærøkonomien. Du møter to selskaper som går foran i det sirkulære skiftet; Norgips og OBOS. Her får du ta del […]

Lytt til #PolyPod: Jakten på den forsvunne CO2

Hvordan samarbeider oppstartsbedrifter og store norske selskaper om å bygge et internasjonalt marked? Hvordan finner man 300 millioner tonn CO2 på det europeiske kartet med 2000 produsenter? Hvordan får man ned kostnadene for klimateknologien med å rense og fjerne CO2 raskt nok? Lytt til samtalen mellom: Valentin Vandenbussche, medgründer, Endrava Emil Yde Aasen, forretningsutvikler, Shell Per Sandberg, forretningsutvikler, Equinor Jon […]

Lytt til #PolyPod: Skalering av teknologibedrifter

Hvordan kan et lite og nytt norsk selskap konkurrere med de store globale teknologiplattformene? Hva kreves det for å ta en idé til børs på kort tid? Den nye normalen er allerede her, hvordan vil vi bygge nettverk og kunnskap etter COVID-19, privat og profesjonelt? Lytt til samtalen mellom: Tom-Erik Lia, medgründer og kommersiell direktør […]

The Climate Reality Project: Se sendingen nå!

Må vi endre oss? Kan vi endre oss? Vil vi endre oss? Se sendingen om The Climate Reality Project med Ida Pernille Hatlebrekke nå! Ida Pernille Hatlebrekke er bærekraftsjef og kommersielt ansvarlig i Looping og styreleder i PF Bærekraft. Hun er nylig uteksaminert som Climate Reality Leader og hun er også kåret til 1 av […]

Norges vei ut av krisen – Statsbudsjettet 2021: Se sendingen nå!

Hvilke hjertesaker har finansministeren i statsbudsjettet? Hvordan har koronapandemien påvirket arbeidet med statsbudsjettet? Hva er det viktigste i statsbudsjettet for 2021? Se sendingen med finansminister Jan Tore Sanner nå! Hvilke styrker og svakheter ser andre fra sine ståsted? Hva med politiske alternative budsjett, hva med handel og produktivitet, hva med omstilling og ringvirkninger? Program: Jan […]