PFs historie: Hammer, ambolt og formannsstol

«Ambolten foran meg er en gave til foreningen fra H.M. Kongen og venner (ved 75. års jubileet) i 1937 og stolen er en gave fra NIF ved 100 års jubileet i 1952», sa PFs formann Jan Vincent Johannessen ved åpning av jubileumsmøtet i Oslo Rådhus, den 23. april 2002, her sammen med avtroppende generalsekretær Nils […]

PFs historie: Hvor kommer PFs logo fra?

Foreningens logo var opprinnelig basert på professor Nordhagens utforming av medalje for æresmedlemskap i PF fra 1908. Den gang var man opptatt av hvorledes ny teknologi bidro til å løfte Norge ut av fattigdom. De seks symbolene som omkranser sekskanten med initialene P.F, representerte hydroelektrisk kraft, samferdsel, kjemi, gruvedrift, bygningskunst og industri. Da logoen skulle […]

PFs historie: Det startet i 1852

Polyteknisk Forening ble stiftet i Christiania den 23. juni 1852, som et møtested for interesserte i innføring av naturvitenskapelig tenkning, teknologi og moderne industri i Norge. Stiftelsen skjedde på kontoret til bestyrer Pihl ved det nystartede gassverket i Christiania. Initiativtaker var Anton Rosing, en ung kjemiingeniør som var assistentingeniør på Gassverket. Bildet viser Rosenkrantz gate […]

Ny president i PF

PF avholdt Generalforsamling 21. april med valg av styre, direksjon, revisor og valgkomite. Vedlagt Generalforsamling Protokoll 210415 og Strategi 2015-2018 som staker ut hovedretningen for de neste 4 år. Silvija Seres ble valgt til ny president i PF. Hun ble født i 1970 i Bor i Jugoslavia, nåværende Serbia, og er en norsk forretningskvinne. Hun har bakgrunn […]

PFs historie: Mingling i over 100 år

Møtene i PF er alltid blitt avsluttet med sosialt samvær, men formen var litt annerledes før enn i dag. På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet serverte man varm punch. Bollemesteren sto ved bollen og øste opp i glassene. Stadskjemiker Ludvig Schmelck hadde denne rollen i over 30 år, og han var kjent for sine humoristiske […]

PFs historie: Medlemstall på opptil 12.000

Ved 25-års jubileet i 1877 hadde PF 214 medlemmer: 83 ingeniører 7 arkitekter 17 fabrikkeiere 8 direktører 9 bestyrere 14 grosserere 9 verksmestere 8 professorer 18 offiserer 6 apotekere 3 tollkasserere 1 fotograf I alt hadde medlemmene bort imot 50 forskjellige titler, fra murerhåndlanger og volontør til statsråd og minister. I 1883 hadde PF 283 […]

PFs historie: Norges konger flittige gjester i PF

Norges nye konge, Kong Haakon var en flittig gjest i PF. Ved 100-års jubileet i 1952 hilste Kongen foreningen med å si at dette var hans 179. møte i PF (!) Kong Haakon utnevner Kronprins Olav til æresmedlem av PF i 1948 og Kong Olav utnevner Kronprins Harald til æresmedlem i 1961: H.K.H. Kronprins Haakon ble […]