Møte i regi av: PF Helse

Utbygging av Oslo Universitetssykehus

Utbygging av Oslo Universitetssykehus

20 mai. 2019 kl 17:00 - 19:00

Polyteknisk Forening

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Hvor skal sykehuset ligge, hvor mye skal det koste, hva skal det legges vekt på og hvem skal bestemme?

En faggruppe har nylig lagt frem et forslag til sykehusplan for Oslo der alternativet med Gaustad som storsykehus legges bort, og 20 milliarder i kostnader kuttes. Faggruppen, bestående av åtte erfarne fagfolk med både medisinsk, teknisk og økonomisk kompetanse, har på frivillig basis utredet en alternativ løsning til sykehusplan for Oslo. Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, Aker sykehus blir lokalsykehus for Groruddalen, og Rikshospitalet beholdes slik det er i dag.

Vi går nærmere inn på argumentene i den alternative utredningen som grunnlag for en bedre beslutning.

Du møter:

  • Einar Hysing, Medisinsk direktør, OUS
  • Just Ebbesen, Prosjektdirektør, OUS
  • Eilif Holte, Sivilingeniør
  • Rolf Kåresen, tidligere Sjefslege
  • Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt ved OUS for Overlegeforeningen/ Legeforeningen ved OUS

Seminaret er gratis for ansatte og studenter ved Oslo Universitetssykehus

Velkommen!

(Foto: Cornelius Poppe/ NTB scanpix)

Påmelding

Billettype Pris Plasser
Medlem i PF eller ansatt/student ved OUS
0,00 kr
Ikke medlem i PF eller ansatt/student ved OUS
200,00 kr

/


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.