Møte i regi av: PF Samferdsel/NVTF Østlandet

Transportsektoren reformeres – hvordan vil din pendlerhverdag påvirkes de neste ti årene?

E6 mot Oslo. Foto: "Jechstra" på Flickr

11 okt. 2018 kl 17:00 - 19:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


Norsk samferdsel er inne i en tid preget av store endrings- og omstillingsprosesser. Jernbanen har hatt sin reform, nye veier er opprettet, regionreformen er i gang, og snart står Statens vegvesens regionale organisering for tur.

Når fylkene blir større og får nye oppgaver fra 2020, er det ikke lengre statens ansvar å planlegge, bygge og drifte fylkesveiene våre. Samtidig innebærer regionreformen nye fylkesgrenser og kommunegrenser, som i mange tilfeller også går på tvers av gjeldende samarbeid for kollektivtransporten.

Mister vi noe på reformveien eller vil endringene bidra til mer lokaldemokrati, klarere organisering og mer effektive transportsystemer? Vi spør oss hvordan reformene vil påvirke folks pendlerhverdag og samhandlingen mellom lokalt næringsliv.

PF Samferdsel vil sammen med noen av landets fremste eksperter på området prøve å vise vei blant alle reformene.

Foredragsholdere:

  • Jørund K. Nilsen, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og sekretær for Hagen-utvalget ( rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene)
  • Dagfinn Hatløy, Leder for Akademikerforeningen Naturviterne og tildligere ansatt hos Fylkesmannen
  • Solveig Schyts, politiker fra Aksershus Fylkeskommune

 

 


Høst-tilbud!

Vi tilbyr nå medlemskap ut høsten for kr 500! 

Dette gir tilgang til samtlige resterende møter, inkludert dette. For registrering, ta kontakt med oss på polyteknisk@polyteknisk.no eller ring oss på telefon: 22 42 68 70. Du kan gjerne betale med VIPPS: 81911.

Merk at spesialarrangement/konferanser, ikke er inkludert i prisen.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.