Møte i regi av: PF Samfunnssikkerhet og UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet

Sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Sikkerhetspolitikk og klimaendringer

25 Apr. 2019 kl 17:00 - 19:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


Er dagens klimaendringer en kime til økt internasjonalt samarbeid eller flere sikkerhetspolitiske dilemmaer?

Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for å møte de sikkerhetsutfordringene som klimaendringene representerer, men som også kan by på utfordringer for nasjonalstatene i Europa. For å kunne løse disse utfordringene, særlig i nord og i Arktis, må vi også ha et forhold til og kontakt med vår nabo i øst. Når Russland har ulike synspunkter og løsninger enn USA og andre av våre samarbeidspartnere, hvordan påvirker det Norge som står midt i mellom?

Hvilke nærings- og sikkerhetspolitiske implikasjoner gir klimaendringene når det gjelder krig og konflikt, tørke, matmangel og migrasjon? Hva med fiskeri og forvaltning, søk og redning, utslipp og miljøhåndtering, olje og energi, forsyning og transport? Hvordan kan vi forebygge og tilpasse oss på best mulig måte – og med hvilke samarbeidspartnere?

I panelet møter du:

  • Jan Ivar Botnan, Forskningssjef, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant (Ap)
  • Gisle Meininger Saudland, Stortingsrepresentant (FrP)

Ordstyrer er Brynjar Skjærli, Forskningsrådet

Vi utfordrer panelet til å diskutere både regionale og globale sikkerhetskonsekvenser av klimautfordringene. Du er invitert til å delta i debatten.

Arrangementet er et samarbeid med vår partner UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet.

Lett servering.

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.