Møte i regi av: Polyteknisk Forening og Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Teknologioverføringer fra olje og gass til andre næringer

Teknologioverføringer fra olje og gass til andre næringer
Foto: Aker Solutions

29 Jan. 2020 kl 18:00 - 19:30

Det Norske Vitenskapsakademi

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Polyteknisk Forening og Norges Tekniske Vitenskapsakademi samarbeider om en interessant seminarserie.

Vi samler eksperter, talenter og ledere på tvers og holder hverandre oppdatert på teknologi- og samfunnsutviklingen – for mer innsikt, inspirasjon og innflytelse.

I dag ser vi nærmere på viktige teknologioverføringer fra olje- og gassindustrien til anvendelse i annen næringsvirksomhet.

Kunnskap og teknologi fra norsk offshorevirksomhet finner i dag ny anvendelse i oppdrettsnæringen og utviklingen av flytende havvind. Oppdrettsnæringen er nå i ferd med å utvikle havmerder hvor anleggene kan flyttes til åpent farvann. Slike anlegg er allerede under bygging eller prosjektering både av Nordlaks i Nordland og Salmar på Frøya. Havvind er en global vekstnæring der norske aktører kan ta store markedsandeler både hjemme og ute.

Kveldens innledere er:
Prosjektleder Jan Tore Fagertun i EXPOSED presenterer fremtidsløsninger for eksponert havbruk. Sintef, NTNU og Havforskningsinstituttet samarbeider med næringslivsaktører i EXPOSED, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon. EXPOSED utvikler kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

Administrerende direktør Olav Weider i Dr.techn.Olav Olsen vil fortelle om hvordan erfaring og kunnskap fra betongeventyret på norsk sokkel brukes til å utvikle flytende betongfundamenter for vindmøller til havs. Dr.techn.Olav Olsen er en nøkkelbedrift i norsk oljehistorie. Selskapet var sentralt i utvikling av Condeep-plattformene.

Seminaret holdes hos Det Norske Videnskaps-Akademi og det er gratis og åpent for alle interesserte.

Det er mulig å melde seg på til middag etter møtet, med en egenandel på 425 kr. Påmelding til middag via NTVA.

Velkommen!

Påmelding

Ticket Type Spaces
Ikke medlem i PF
Medlem i PF


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.