Møte i regi av: Polyteknisk Forening og Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Teknologioverføringer fra olje og gass til andre næringer

Teknologioverføringer fra olje og gass til andre næringer
Foto: Aker Solutions

29 Jan. 2020 kl 18:00 - 19:30

Det Norske Videnskapsakademi

Møtet er avholdt!
Påmelding


Polyteknisk Forening og Norges Tekniske Vitenskapsakademi samarbeider om en interessant seminarserie.

Vi samler eksperter, talenter og ledere på tvers og holder hverandre oppdatert på teknologi- og samfunnsutviklingen – for mer innsikt, inspirasjon og innflytelse.

I dag ser vi nærmere på viktige teknologioverføringer fra olje- og gassindustrien til anvendelse i annen næringsvirksomhet.

Kunnskap og teknologi fra norsk offshorevirksomhet finner i dag ny anvendelse i oppdrettsnæringen og utviklingen av flytende havvind. Oppdrettsnæringen er nå i ferd med å utvikle havmerder hvor anleggene kan flyttes til åpent farvann. Slike anlegg er allerede under bygging eller prosjektering både av Nordlaks i Nordland og Salmar på Frøya. Havvind er en global vekstnæring der norske aktører kan ta store markedsandeler både hjemme og ute.

Kveldens innledere er:
Prosjektleder Jan Tore Fagertun i EXPOSED presenterer fremtidsløsninger for eksponert havbruk. Sintef, NTNU og Havforskningsinstituttet samarbeider med næringslivsaktører i EXPOSED, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon. EXPOSED utvikler kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

Administrerende direktør Olav Weider i Dr.techn.Olav Olsen vil fortelle om hvordan erfaring og kunnskap fra betongeventyret på norsk sokkel brukes til å utvikle flytende betongfundamenter for vindmøller til havs. Dr.techn.Olav Olsen er en nøkkelbedrift i norsk oljehistorie. Selskapet var sentralt i utvikling av Condeep-plattformene.

Seminaret holdes hos Det Norske Videnskaps-Akademi og det er gratis og åpent for alle interesserte.

Det er mulig å melde seg på til middag etter møtet, med en egenandel på 425 kr. Påmelding til middag via NTVA.

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.