Møte i regi av: PF Olje/ NPF Oslo

Oslo Rig Summit 2020

Oslo Rig Summit 2020

30 jan. 2020 kl 08:30 - 17:00

Nationaltheatret Konferansesenter

Legg møtet inn i Outlook: iCalHva betyr det grønne skiftet for riggmarkedet?

PF Olje/ NPF Oslo har gleden av å invitere deg til Oslo Rig Summit. Ta pulsen sammen med oss og få med deg siste oppdatering fra sentrale aktører i markedet og bli med og diskuter hva som skal til for å møte utfordringene i riggbransjen.

Hvor stor innvirkning har digitalisering og effektivisering for aktørenes konkurranseevne, og i hvilken grad påvirkes markedet av aktørenes evne til nytenkning og samhandling?

Seminaret vil belyse effekter av:

  • Nytenkning og samhandling på tvers av aktører og fagområder og nye prosesser
  • Partnerskap og allianser
  • Teknologiutvikling, herunder digitalisering
  • Modige aktører som våger å sette ideer ut i livet
  • Hvordan aktører vil møte forventinger til klimakrav

Sentrale aktører vil belyse hvordan de møter fremtidens utfordringer og muligheter.

Registrering via NPF Oslo

Seminaravgift:
PF Olje/ NPF Oslo medlemmer: kr 1.800 inkl. mva
Full pris/ Ikke-medlemmer: kr 3.000 inkl. mva

Bli medlem av PF Olje/ NPF Oslo

Velkommen til Nationaltheatret Konferansesenter!

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.