Møte i regi av: PF Samferdsel, NVTF Østlandet og Tekna Oslo

Ny T-banetunnel gjennom Oslo – mye graving. Er det verdt det?

T-bane på Majorstua. Foto: Johanne Bangum

15 mar. 2018 kl 17:00 - 19:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Møtet er avholdt!


En ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum seilet opp som et nødvendig infrastrukturtiltak for den fremtidige kollektivbetjeningen i KVU Oslonavet. Få et innblikk i hva som kreves å planlegge en tunnel gjennom et av de mest komplekse byområder i landet.

Utredningsbehov vedrørende trasévalg og lokalisering av stasjoner konkretiseres nå gjennom pågående arbeid med planprogram.

NVTF Øtlandet gir deg en oppdatering av planarbeidet og gir deg et innblikk i hva som kreves å planlegge en tunnel gjennom et av de mest komplekse byområder i landet.

Innledere

  • Innlegg fra prosjektet Ny T-banetunnel gjennom Oslo
    v/ prosjektleder Borghild Bay, Ruter
  • Jernbanedirektoratets foreløpige interesse og vinkling i prosjektet
    v/sjefingeniør Nina Tveiten, Bane NOR

Bevertning fra kl. 1630. Møtestart kl. 1700.

Påmelding

Påmelding her via Tekna.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.