Møte i regi av: PF Samferdsel og PF Samfunnssikkerhet

Nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?

Nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?

8 apr. 2019 kl 08:00 - 09:30

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


Digitalisering, rasende teknologiutvikling, nye trusselbilder og nye brukerønsker gir stadig nye behov for nødkommunikasjon i Norge. Nødnettet er i dag på vei over fra dedikerte til kommersielle nett, mens Forsvaret er på utkikk etter nye systemer for nødkommunikasjon.

Utviklingen av Norges nødnett har vært preget av stadig nye teknologiske rammer, endrede bruksmønstre, varierende medieomtale, og diskusjoner om forholdet mellom nødnett og kommersielle nett. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foretar nå en konseptvalgsutredning av morgendagens sivile nødnett, mens Forsvaret undersøker hvordan deres fremtidige behov best imøtekommes.

Vi spør: Hva er status i dag, og hvordan rigges vi for fremtidens utfordringer innen nødkommunikasjon?

Du møter:

  • Harald Wium Lie, Partner, Analysys Mason
  • Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør, Nød- og beredskapskommunikasjon, DSB
  • Siri Kalager, Direktør Regulatorisk, Telenor
  • Kennet Nomeland, Arkitekt Radiosystemer, Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter

Polyteknisk Forening gir debatten perspektiv gjennom en diskusjon mellom sentrale private og offentlige aktører på området. Lær om fremtidens nødkommunikasjon fra et knippe av Norges ledende eksperter innen nødkommunikasjon, still spørsmål eller frem dine synspunkter.

Lett frokost serveres fra kl. 0730.

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.