Møte i regi av: PF Energi

Naturhensyn – tatt av vinden?

Naturhensyn – tatt av vinden?

24 jan. 2019 kl 17:00 - 19:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


Vindkraft er den raskest voksende produksjonsteknologien for kraftproduksjon i Norge. I de siste årene har vindkraftproduksjonen vokst med 30%-35%. Mye tyder på at veksten tiltar de neste årene. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har anslått at vindkraftproduksjonen vil være 14-16 TWh ved utgangen av 2021. Tar vi med det totale omfanget av søkte og gitte konsesjoner, kan tallet bli betydelig større.

Fallende investeringskostnader og økende interesse blant investorer for å investere i infrastruktur, blant annet innen kraftforsyning, er noen drivkreftene bak denne utviklingen. Men den massive utbyggingen av vindkraftproduksjon reiser også en del spørsmål.

  • Har vi behov for all denne kraften?
  • Hvordan vil den uregulerte vindkraften påvirke det norske kraftsystemet?
  • Tas det tilstrekkelig hensyn til ulempene vindkraftutviklingene medfører?
  • Hvor bør en bygge ut vindkraft?
  • Er landbasert vindkraft passé. Bør vi heller satse på offshore vind?

Olje- og energidepartementet har gitt NVE i oppdrag å lede arbeidet med å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Dette forslaget skal etter planen legges fram i april 2019. I mellomtiden blåser det opp til storm mellom vindkraftmotstandere og vindkraftentusiaster.

Vi tar debatten der du møter:

  • Ann Myhrer Østenby, NVE
  • Andreas T. Aasheim, Norwea
  • Maren Esmark, Norges Naturvernforbund
  • Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve
  • Eivind Magnus, THEMA Consulting

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.