Møte i regi av: Polyteknisk Forening

Makt og myndighet: Vipper tech ut nasjonalstaten?

Makt og myndighet: Vipper tech ut nasjonalstaten?
Logo

29 Oct. 2019 kl 08:30 - 10:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


De globale teknologiselskapene er blitt stormakter. Blir Norge spilt ut over sidelinjen? Hvilken rolle kan EUs overnasjonale virkemidler spille?

Du er velkommen til nettverksfrokost der vi stiller spørsmål om hva som skjer regulatorisk, politisk, økonomisk, sikkerhetsmessig, kulturelt og med din og min identitet når teknologiselskapene raskt får sterk innflytelse.

Du møter:

Nasjonalstatenes roller er bygget opp over mange tusen år og ligger til grunn for demokratiske styresett. Dagens raske vekst i globale teknologiselskaper med hovedkontor i skyen utfordrer både verdisett og geopolitisk stabilitet.

Vi får et innblikk i hva som faktisk skjer og vi diskuterer hva Norge og norske selskaper kan og bør gjøre.

Frokosten er klar kl. 0800.

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.