Møte i regi av: PF Energi

Kunstig intelligens i kraftsystemet?

Hvit robot. Foto: Alex Knight på Unsplash

6 Mar. 2018 kl 17:00 - 19:00

Møtet er avholdt!
Påmelding


Kunstig intelligens i kraftsystemet

Dystopi – eller løsningen for det grønne skiftet?

Kraftsystemet betegnes av mange som den største menneskeskapte maskin. På alle kontinenter knytter linjer på ulike spenningsnivå sammen produksjon og forbruk i en hårfin balanse for å sikre riktig levering- og spenningskvalitet. Fra James Watts første turtallsregulator til moderne halvlederkomponent som inneholder programmerbar logikk (FPGAer) har ny teknologi fortløpende blitt tatt i bruk for styring av enkeltelementer og totalsystemet.

Algoritmer på boks

Dagens kraftsystem er i stor grad styrt av en stor mengde datamaskiner i form av programmerbar logisk styring, mikrokontrollere, SCADA-system og digitale releer. Overordnede kontrollanlegg (AGC) styrer samkjøring av aggregat i en kraftverksgruppe og områdeovervåking og kontroll (WAM/WAC) gir nye muligheter for samkjøring i nettet. Kraftmarkedet og elsertifikatmarkedet er i praksis algoritmer i en sort eller kanskje beige boks. Med innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) er den enkelte forbruker knyttet inn i det digitale nettverket i tilnærmet sanntid.

I lys av denne utstrakte bruken av moderne teknologi er det er derfor ikke overraskende at også den neste store teknologirevolusjonen – stordata, maskinlæring og kunstig intelligens er på full fart inn i bransjen.

Utfordringer og konsekvenser

Forbrukerfleksibilitet er et mulig svar på utfordringen som et kraftsystem med stadig større andel av ikke-regulerbar kraft medfører. Kan smarte algoritmer løse disse utfordringene uten at den enkelte forbruker selv må gjøre store endringer i sin adferd? På den andre siden er det lett å tenke seg scenarier hvor teknologien kan benyttes til kriminelle handlinger eller skadeverk. Forstår vi konsekvensene av disse endringene?

PF Energi tar debatten!

Innledere

  • Professor Frank Eliassen, UIO
  • Karan Kathuria, Optimeering

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.