Møte i regi av: PF Styrenettverk

Hvordan blir du eller får du et verdifullt styremedlem?

Hvordan blir du eller får du et verdifullt styremedlem?

24 Sep. 2019 kl 17:00 - 19:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


Ønsker du å kvalifisere deg til styrearbeid? I dette møtet får du en sjekkliste du kan bruke hvis du blir spurt om å bli styremedlem.

Vi setter kritiske suksesskriterier for styret på agendaen – og spør:

Hvilke krav til kompetanse og andre egenskaper gjelder? 

Her vil du lære og dele erfaringer om:

• Premisser og krav til et verdiskapende styre
• Kompetansesammensetning, herunder spesialist vs. generalist
• Styremedlemmenes avhengighet/ uavhengighet
• Ikke noe A-lag og B-lag i styret, alle har samme ansvar og myndighet og skal arbeide for bedriftens formål
• Interne (blant eierne) eller eksterne styremedlemmer

Program:

  • Siv.ing. Bjarne Aamodt, som blant annet har tung erfaring fra ledende stillinger i DNV GL, Alcatel og Telenor og som styremedlem i bedrifter samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner, belyser tematikken.
  • Mingling med kaffe og boller
  • Dialog blant møtedeltagerne i grupper og mellom møtedeltagerne og Bjarne Aamodt.

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.