Møte i regi av: PF Styrenettverk

Hvordan sette sammen et godt styre?

Hvordan sette sammen et godt styre?

24 sep. 2019 kl 17:00 - 19:00

Polyteknisk Forening

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Vi setter kritiske suksesskriterier for styret på agendaen – og spør:

Hvilke krav til kompetanse og andre egenskaper gjelder – og hvordan velge mellom generalister vs. spesialister?

Program:

  • Siv.ing. Bjarne Aamodt, som blant annet har tung erfaring fra ledende stillinger i DNV GL, Alcatel og Telenor og som styremedlem i bedrifter samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner, belyser tematikken.
  • Pause med mingling
  • Dialog blant møtedeltagerne i grupper og mellom møtedeltagerne og Bjarne Aamodt.

Velkommen!

Påmelding

Billettype Pris Plasser
Medlem i PF
0,00 kr
Ikke medlem i PF
200,00 kr

/


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.