Møte i regi av: PF Senior

Handel, valuta og gjeld – krefter og trender i verdensøkonomiens utvikling

Handel, valuta og gjeld – krefter og trender i verdensøkonomiens utvikling

2 Dec. 2019 kl 12:00 - 14:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


PF Senior inviterer til lunchseminar der du møter:

  • Erling Røed Larsen, Ph.D., Professor II, BI, Forskningssjef HousingLab – Oslo Met

Røed Larsen sveiper over verdensøkonomien og kommenterer tilstanden ved å se på handelshindringer, valutasvingninger og gjeldsoppbygging. Han gir en kort statusrapport over situasjonen i USA, Europa og Kina. Deretter går han inn på de store mekanismene som preger verdensøkonomien i dag, og går i dybden på fenomen som winner-takes-all, stordriftsfordeler og nettverksøkonomier. Til slutt løfter han blikket og ser framover.

Enkel lunch serveres.

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.