Møte i regi av: PF Internasjonal Politikk og Økonomi/RORG-samarbeidet

Frokostmøte: Bistandsepoken mot slutten – hva har vi lært og hvor går veien videre?

Professor Terje Tvedt. Foto: Edvard Thorup/Dreyer forlag
Professor Terje Tvedt. Foto: Edvard Thorup/Dreyer forlag

27 aug. 2018 kl 09:00 - 11:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


I bistandsepoken, da Norge ble et av verdens fremste bistandsland, ble våre oppfatninger av verden preget av relasjonene mellom giverland og mottakerland, mellom utviklede land (oss) og land under utvikling (dem) og en offentlig debatt om utvikling og bistand der kompliserte spørsmål ble redusert til et spørsmål om hvem som har best moral, ifølge historiker Terje Tvedt.

Denne historiske epoken går nå mot slutten. Bistandens rolle svekkes og maktforholdene i verden, relasjonene mellom tidligere giver- og mottakerland, så vel som våre oppfatninger om «dem» og «oss» og om utvikling og bistand endres, slik dette bl.a. kommer til uttrykk gjennom FNs bærekraftsmål.

Hvordan kan den varslede reformen av bistandsforvaltningen og omorganiseringen av Norad, som ledd i en større bistandsreform, så vel som arbeidet med en samstemthetsreform, forstås i denne større historiske sammenhengen? Hva er de store utviklingstrekkene i det internasjonale bistandssystemet?

Innledere

Professor Terje Tvedt innleder med utgangspunkt i debatten rundt boka «Det internasjonale gjennombruddet» før Kjell Roland i Norfund leder en samtale med kommentarer og innspill fra direktør i Norad, Jon Lomøy, fungerende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Lisa Sivertsen og tidligere fagdirektør i Utenriksdepartementet, Svein Åge Dale.

Informasjon

Enkel frokostservering og kaffe. Dørene åpner kl 8.30.

For ytterligere bakgrunnsinformasjon, se RORG-samarbeidets temasider på global.no om arbeidet med samstemthetsreformen og om debatten rundt boka «Det internasjonale gjennombruddet».

Påmelding

Møtet er fulltegnet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.