Møte i regi av: PF Norsk Materialteknisk Selskap NMS

Fra energi til materialer – fra materialer til energi

Fra energi til materialer – fra materialer til energi

13 apr. 2016 kl 18:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Møtet er avholdt!
Påmelding


Foredrag ved Unni Merete Steinsmo, mangeårig direktør i SINTEF, og er et sentralt navn i norsk forskning.

Teknologi er nøkkelen til reduserte karbondioksyd utslipp og realiseringen av 2 graders målet.

Steinsmo hevder materialteknologi og vitenskap står sentralt i omstillingen til en bærekraftig økonomi. Det berører transport, industriproduksjon, energieffektivisering, og energiproduksjon

Den er av spesiell betydning for Norge da dette er et område der vi er ledende industrielt og vitenskapelig. Det her skjedd mye på dette området siden EU sin «SETplan» og Norge sitt klimaforlik ble vedtatt. Steinsmo deler noen refleksjoner om utvikling og muligheter industrielt og faglig.

 

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.