Møte i regi av: PF Samferdsel

Bilfritt Oslo

Bilfritt Oslo

6 mai. 2019 kl 08:00 - 10:00

Polyteknisk Forening

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Oslo kommune har følgende visjon om et bilfritt byliv:

Oslo er i ferd med å bli en grønnere og mer levende by. Det skal bli plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Gjennom programmet Bilfritt byliv vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen og bidra til økt byliv i sentrum.

Du møter noen av de fremste eksperter og visjonærer på byutvikling som belyser temaet fra ulike vinkler:

  • Bymiljøetaten i Oslo kommune: prosjektet om et bilfritt Oslo sentrum og om mulige veier videre
  • Oddrun Helen Hagen, Transportøkonomisk institutt: utviklingstrekk knyttet til bilfritt Oslo og erfaringer fra andre storbyer
  • Ruter: hvordan Ruter ruster opp for transport i, fra, til og gjennom Oslo Sentrum, samt hvordan planene om færre biler i Oslo Sentrum har påvirket planene deres
  • Jon Anders Henriksen, Oslo Handelsstands Forening: medlemmenes erfaringer med bilfritt byliv og tanker om fremtidige utviklingstrekk

I dette frokostmøtet spør vi:

  • Hvilke fordeler og ulemper har et bilfritt sentrum for innbyggerne i sentrum og byen ellers, herunder sentrums tilgjengelighet og attraktivitet?
  • Hvilke erfaringer kan høstes fra andre byer?
  • Hvilke tiltak planlegges eller bør planlegges for å realisere denne visjonen, med bysykler, kollektiv transport og parkeringshus som noen mulige kandidater?
  • I hvilken grad går målsetningen om et bilfritt byrom på bekostning av målsetninger som mobilitet og satsninger på andre byrom?
  • Hvilke konsekvenser har tiltakene i praksis, og hvordan møter vi transportbehovet i det bilfrie bylivet?
  • Og sist, men ikke minst: Hvordan vil fremtidens byliv i Oslo Sentrum fortone seg?

Velkommen!

Påmelding

Billettype Pris Plasser
Medlem i PF
0,00 kr
Ikke medlem i PF
200,00 kr

/


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.