Møte i regi av: PF Senior

ACER, EU’s tredje energimarkedspakke og norsk kraftforsyning – hva betyr dette for den enkelte forbruker og for næringslivet?

ACER, EU’s tredje energimarkedspakke og norsk kraftforsyning – hva betyr dette for den enkelte forbruker og for næringslivet?
Foto: Fotografix Studios

3 Feb. 2020 kl 12:00 - 14:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


PF Senior inviterer til lunchseminar der vi går inn på implikasjonene av EUs tredje energimarkedspakke samt betydningen av ACER (EU-byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene i EU) for Norge og norsk kraftsystem.

Norge er tett integrert i det nordiske og europeiske kraftmarkedet og har vært en del av energisamarbeidet med EU i mange år. Norge har vært en pådriver for å åpne opp de nasjonale markedene slik at man kan kjøpe og selge kraft over landegrensene, for å utnytte ressursene best mulig og sørge for en sikker kraftforsyning.

Norge og EU har ambisiøse klimamål og energisektoren er en viktig del av løsningen. EUs tredje energimarkedspakke er et steg på veien mot et integrert og effektivt europeisk energimarked. ACER, EUs energibyrå, sørger bl.a. for at reglene i energimarkedspakken overholdes og praktiseres likt.

Du møter:

  • Helena Mellison Lindstad, seniorrådgiver i Reguleringsmyndigheten for energi, seksjon for engrosmarked, NVE

Lett lunch serveres.

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.