Møter

apr
1
Klimaendringene: menneskeskapte og naturlige variasjoner

2019, 12:00 - 14:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

apr
8
Nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?

2019, 08:00 - 09:30 - Polyteknisk Forening, Oslo

apr
8
Kræsjkurs om karbonrensing

2019, 17:00 - 19:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

apr
25
Sikkerhetspolitikk og klimautfordringer

2019, 17:00 - 19:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

mai
6
Bilfritt Oslo

2019, 08:00 - 10:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

mai
6
Kinas globale maktutfoldelse i historisk perspektiv

2019, 12:00 - 14:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

mai
7
Våtere, villere - hvordan påvirkes kraftsystemet?

2019, 08:00 - 09:30 - Polyteknisk Forening, Oslo

mai
22
The Digital Leadership Community - a new circle by Polytechnic Society

2019, 08:00 - 09:30 - Polyteknisk Forening, Oslo

1 2

Se tidligere møter i arkivet