Møter

sep
2
Er ytringsfrihet og scenenekt forenlige størrelser?

2019, 12:00 - 14:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

sep
3
Fulltegnet: Flyside Oslo lufthavn med innføring i norsk flyfrakt

2019, 10:00 - 12:30 - Oslo lufthavn, Gardemoen

sep
10
Elektrifisering av fjorden

2019, 08:30 - 10:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

sep
11
Når grasrota velger - blir det nasjonal bærekraftsplan?

2019, 08:30 - 10:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

sep
13
Vorspiel Oslo Kulturnatt: Kultur for Teknologi?

2019, 18:00 - 20:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

sep
24
Hvordan sette sammen et godt styre?

2019, 17:00 - 19:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

sep
25
Smarte Veger & Samferdsel

2019, 09:00 - 15:00 - SALT, Oslo

okt
7
Hvem blir voldelig - og hva gjør vi med det?

2019, 12:00 - 14:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

1 2

Se tidligere møter
Se hva som skjer hos