Møter

mar
26
Digitalisering av kulturarven – strategiske perspektiver fra sentrale aktører

2019, 08:30 - 10:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

mar
26
Offshore: Materials technology enabling new solutions

2019, 13:00 - 17:00 - DNV GL, Høvik

apr
1
Klimaendringene: menneskeskapte og naturlige variasjoner

2019, 12:00 - 14:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

apr
8
Nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?

2019, 08:00 - 09:30 - Polyteknisk Forening, Oslo

apr
8
Kræsjkurs om karbonrensing

2019, 17:00 - 19:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

apr
25
Sikkerhetspolitikk og klimautfordringer

2019, 17:00 - 19:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

mai
6
Bilfritt Oslo

2019, 08:00 - 10:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

mai
6
Kinas globale maktutfoldelse i historisk perspektiv

2019, 12:00 - 14:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

1 2

Se tidligere møter i arkivet