Medlemskap i PF Olje / NPF Oslo

Polyteknisk Forenings Oljegruppe (PF Olje) samarbeider med NPF Oslo og samkjører alle aktiviteter i Oslo-regionen. PF Olje og NPF Oslo har felles styre og felles møteaktiviteter, og tilbyr derfor et kombinert medlemskap i begge foreninger.

Møtene holdes sentralt i Oslo-regionen, gjerne hos bedrifter som er interessert i å være vertskap for møter, eller i Polyteknisk Forenings lokaler i Rosenkrantz’ gate 7.

Medlemsfordeler i PF Olje / NPF Oslo

Medlemskap gir adgang til samtlige av Polyteknisk Forenings og NPF Oslo’s møter i løpet av året og med det mange muligheter:

  • bygge nettverk blant eksperter, talenter og ledere på tvers
  • holde deg oppdatert på teknologi- og samfunnsutvikling
  • samarbeide om kunnskapsmøter med relevante partnere og deltagere
  • vise ditt talent og ta roller i fagnettverkene og valgte styrende organ
  • påvirke samfunnsutviklingen og bidra til å løse viktige oppgaver
  • holde i hevd en vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852
  • abonnement på Teknisk Ukeblad til rabattert pris, kun 200 kr pr. år
  • gode rabatter på NPFs konferanser i hele Norge
Kombinert medlemskap i NPF Oslo og PF Olje
Ordinært 1.600,-
Student 350,-
Senior (70+ år) 750,-

Om Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening ble stiftet i 1852 og er Norges eldste møteplass for samfunnsdebatt. Foreningen er ikke-kommersiell og har over 2000 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer.

Siden etableringen har Polyteknisk Forening vært en uavhengig og tverrfaglig plattform som informerer og inspirerer til innovasjon og samfunnsutvikling. Gjennom fagnettverk, møteplasser og partnerskap på tvers av sektorer, fremmer Polyteknisk Forening en vitenskapsbasert, bærekraftig utvikling.

H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H. M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året.

Om NPF

Petroleumsnæringen er en av Norges viktigste bransjer, og den er i konstant utvikling. Norsk Petroleumsforening er en medlemsorganisasjon for folk med interesse for norsk petroleumsvirksomhet.

NPF er bransjens viktigste møteplass for faglige diskusjoner og utveksling av ny kunnskap – uavhengig av økonomiske og politiske interesser. Denne posisjonen er et resultat av vår uavhengighet og vårt omfattende bransjenettverk.

NPF var med på å initiere og etablere Offshore Northern Seas (ONS). ONS er blant verdens ledende utstillinger/konferanser på sitt område. Det har vært et viktig bidrag til etableringen av standarden for bransjens faglige kunnskapsutveksling.

Registrer nytt medlem:

* Påkrevde felter


Har du noen spørsmål om medlemskap? Kontakt oss. Vi hjelper deg!