IFE ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

IFE ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Institutt for energiteknikk er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse, digitalisering og industriutvikling.

Da IFE ble grunnlagt i 1948 for å være banebrytende på energiforskning, var fokuset på den da nylig oppdagede atomenergien. Sikkerhet og teknologiens rammer og muligheter ble belyst og diskutert mange ganger i Polyteknisk Forening gjennom de første tiårene. Det nåværende fagnettverket PF Energi har sin opprinnelse fra PF Atomenergigruppen, opprettet i 1957. Nå jobber det forskere fra over 32 land i IFE og internasjonale aktører anerkjenner spisskompetansen der, bl. a. det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

IFEs virksomhet skal holde høy faglig kvalitet og kunne konkurrere med de beste – og vi skal være en uavhengig og upartisk forskningsinstitusjon som presenterer faktabasert kunnskap. Da er det naturlig å lære, dele og bidra til teknologi- og samfunnsutvikling på plattformen Polyteknisk Forening utgjør, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør. Han er også medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening.

Vi gleder oss til å samarbeide med 600 teknologioptimister i IFE om teknologi som nøkkel til en mer bærekraftig verden, men også om teknologi som krever at samfunnsmessige dilemmaer håndteres. Flere av nettverkene i Polyteknisk Forening er relevante for kjernekompetansene til IFE innen fornybar energi, digitalisering, helse og nukleær teknologi. I partnerskap løfter vi frem viktig kunnskap på tvers av sektorer.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og også gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.