Generalsekretæren


Mette Vågnes Eriksen er en erfaren samfunnsøkonom med innsikt og relasjoner på tvers av industrier, myndigheter og sivilsamfunn. Hun brenner for partnerskapsløsninger og er en aktiv ambassadør for innovasjon med et mål om å bidra til bærekraftig vekst der teknologi møter samfunn.

Vågnes Eriksen har over 20 års strategisk og operativ erfaring fra DNV, REC, Statkraft og SWECO på tvers av globale markeder innen politikk- og forretningsutvikling, rådgivning, bærekraftstrategier, merkevarebygging og eierstyring.

Vågnes Eriksen er styremedlem i ZERO, medlem av juryen for Norwegian Tech Awards og medlem av innstillingsrådet for teknologi og innovasjon i Handelens Miljøfond. Hun har vært programstyremedlem i CLIMIT, styremedlem i PV Cycle og delegat til World Business Council for Sustainable Development, European Photovoltaic Industry Association, Eurelectric samt NHO. Hun er også mentor for talenter i alle aldre.

Vågnes Eriksen har en M. Economics fra Universitetet i Oslo samt Global Leadership Program og Leading Digital Transformation fra INSEAD Executive.