Støtt oss

Polyteknisk Forening arrangerer nærmere 100 debattmøter i året. Organisasjonen består av et lite sekretariat og mere enn 20 selvstendige faglige nettverk. Våre aktiviteter finansieres av medlemskontingenter samt av flere fond som foreningen administrerer.

Bli medlem av foreningen eller støtt oss på andre måter. Ditt bidrag, stort eller lite, er med til å gjøre det mulig for oss å fortsette med å skape møteplasser for samfunnsengasjerte mennesker på en fri og uavhengig plattform.

Trykk for å støtte oss >>