DNV GL ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Ulrike Haugen, DNV GLs EVP og Chief Communications Officer, leser Teknisk Ukeblad for sitt fødselsår, foran bokhyllen hos Polyteknisk Forening.

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet.
De leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. DNV GL leverer også sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer og de har virksomhet i mer enn 100 land. Mottoet deres er å hjelpe kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere. DNV GLs røtter strekker seg tilbake til 1864, da Det Norske Veritas (DNV) ble stiftet som en medlemsorganisasjon i Oslo. Dette ble behørig markert i datidens Den Polytekniske Forening og det har vært mange felles kontaktpunkter mellom DNV GL og Polyteknisk Forening rundt tekniske nyvinninger av stor samfunnsmessig betydning gjennom historien.

Vi er glade for å ønske DNV GL velkommen som bedriftsmedlem og ser frem til å bygge kompetanse og partnerskap innen deres kjerneområder som digital ledelse, energi, helse, materialteknologi, security og bærekraft.

Mer om DNV GL globalt her

Foto: Ulrike Haugen, DNV GLs EVP og Chief Communications Officer, leser Teknisk Ukeblad for sitt fødselsår, foran bokhyllen hos Polyteknisk Forening.

Bedriftsmedlemskapet gir tilgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og også gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.