Hvordan du blir eller får et verdifullt styremedlem: se presentasjonen

Ønsker du å kvalifisere deg til styrearbeid, men gikk glipp av møtet med sjekkliste du kan bruke hvis du blir spurt om å bli styremedlem? Se presentasjonen fra Bjarne Aamodt, som gikk inn på hvilke krav til kompetanse og andre egenskaper som gjelder, inkludert • Premisser og krav til et verdiskapende styre • Kompetansesammensetning, herunder […]

Hvordan styret kan og må bidra til innovasjon – med Hege Marie Norheim, Tone Marie Wahlstrøm og Henrik Sætness

Dagens endringer innen blant annet teknologi, miljøkrav og compliance utfordrer de fleste bedrifters forretningsmodeller. For etablerte bedrifter har risikoen for å bli erstattet av nye aktører og behovet for kontinuerlig innovasjon aldri vært større. Spørsmålet er: vil det lenger ha noen hensikt å legge langsiktige strategier og planer når omgivelsene endrer seg eksponentielt, eller er […]

Konflikter i styret og mellom styre og administrerende direktør – med Siri Hatlen

Det er lite problematisk å være venner og samarbeide i styret når solen skinner og når alle piler som skal peke oppover ,gjør det. Imidlertid oppstår det stadig situasjoner som skaper konflikter og som vi ønsker å se nærmere på. Det er ingen enkel fasit knyttet til tematikken, men Siri Hatlen med lang og bred […]

Risikostyring – et av styrets ansvarsområder

Vi har lagt ut en artikkel og en veileder knyttet til risikostyringsfunksjonen og det ansvaret som styret har for å følge opp den daglige ledelsen av selskapet rundt risiko. I moderne risikostyring referer man ofte til «helhetlig» risikostyring som metode for å forstå og styre virksomhetens risiko helhetlig og ikke bare fragmentert. Dette kalles på […]

Styrets forhold til daglig leder

En av styrets viktigste oppgaver er å ansette daglig leder. Forholdet mellom styret og daglig leder etter ansettelsen kan være utfordrende, «som en duett» eller som en «duell» – som to ytterpunkter. Hvor går grensen mellom hva som er henholdsvis styrets og daglig leders ansvar og oppgaver. Hva ligger i det såkalte prinsipal/agent-forholdet? Hvilke regler […]

Styrearbeid i familiebedrifter

Ca. 2/3 av alle norske aksjeselskap er å betrakte som familiebedrifter. Noen hundre tusen nordmenn er styremedlem i en familiebedrift. Å sitte i styret i en familiebedrift er annerledes enn i andre bedrifter. I denne artikkelen redegjøres det for de særlige forhold knyttet til familiebedrifter og om hvilke særlige utfordringer det er å sitte i […]

Nye tilskudd til vår artikkelsamling

Denne gangen har vi lagt ut flere artikler av advokat Sigurd Knudtzon hos Simonsen, Vogt Wiig omhandlende ulike sider ved det å sitte i et styre. Titlene er følgende: Styremedlemmers uavhengighet Styremedlemmers inhabilitet Styremedlemmers taushetsplikt Du finner alle samlet i vår nye seksjon «Informasjon er tilskudd av kunnskap!» Sitter du på materiale som du mener […]

Jan Sollid Storehaug om delingsøkonomi

Delingsøkonomi for B2B – 30.05.2017

Delingsøkonomien er kommet for å bli og er en viktig del av fremtiden for oss som forbrukere. Dette griper om seg på stadig flere områder og representerer i sin tur nye utfordringer for ledelsen og virksomhetens styre. PF Styrenettverk satte fokus på dette i sitt siste medlemsmøte. Dessverre var det altfor få som fant vegen […]