Hva er viktig for styrearbeidet fremover? Se sendingen nå!

Se sendingen om hva som er viktig i styrerommene nå, med: Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i EIKA gruppen med hovedansvar for overvåkning av makroøkonomi i inn- og utland. Jan Ludvig er utdannet samfunnsøkonom og har tidligere erfaring fra DNB , Alfred Berg og Norges Bank. Turid Solvang, stifter og daglig leder av Future Boards. Turid […]

Mangfold i styret og ledelsen: Se sendingen nå!

Hvorfor er mangfold i styret og ledelsen viktig? Hvordan kan bedrifter rent konkret jobbe målrettet med å styrke sin mangfoldige kompetanse? Se sendingen nå! Enten du er i eller ønsker å være del av – eller skal rekruttere til – ledergrupper og styrer, får du her nyttige tips fra: Hva sier forskningen om mangfold og […]

Hva er lov og hva er lurt ved endringer i toppledelsen? Hør podcasten med Inger Sethov og Henning M. Heitmann

Gikk du glipp av nettverksfrokosten om endringer i selskapers toppledelser? Hør podcasten med Inger Sethov og Henning M. Heitmann. Endringer i selskapets toppledelse, og daglig leder spesielt, kan være komplisert og er ofte gjenstand for betydelig interesse fra selskapets ansatte og for større selskaper, også media. Hva sier jussen om inngåelse og avslutning av slike […]

Styrets og ledelsens ansvar for cyberrisiko: Se presentasjonene fra Tor E. Bjørstad og Kristian Foss

Gikk du glipp av nettverksseminaret om styrets og ledelsens ansvar for cyberrisiko og praktiske grep mot dataangrep? Se presentasjonene fra: Tor E. Bjørstad, Application Security Lead, mnemonic Kristian Foss, Partner og Advokat, Bull&co 1. januar 2019 trådte den nye sikkerhetsloven i kraft. Den utvider styrets ansvar for hvilke beslutninger som tas og konsekvensene av dem. […]

Hvordan du blir eller får et verdifullt styremedlem: se presentasjonen

Ønsker du å kvalifisere deg til styrearbeid, men gikk glipp av møtet med sjekkliste du kan bruke hvis du blir spurt om å bli styremedlem? Se presentasjonen fra Bjarne Aamodt, som gikk inn på hvilke krav til kompetanse og andre egenskaper som gjelder, inkludert • Premisser og krav til et verdiskapende styre • Kompetansesammensetning, herunder […]

Når styret ser «døden i hvitøyet»

I 2018 ble det åpnet i underkant av 5.000 konkurser i Norge. Dette er en situasjon som svært mange styrer ikke bruker mye tid på før dagen er der, og realitetene skyller inn over kollegiet. Når krybben er tom, bites hestene. Ledelse i nedgangssituasjoner og motvind er mange ganger mer krevende enn det motsatte. Om […]

Hvordan styret kan og må bidra til innovasjon – med Hege Marie Norheim, Tone Marie Wahlstrøm og Henrik Sætness

Dagens endringer innen blant annet teknologi, miljøkrav og compliance utfordrer de fleste bedrifters forretningsmodeller. For etablerte bedrifter har risikoen for å bli erstattet av nye aktører og behovet for kontinuerlig innovasjon aldri vært større. Spørsmålet er: vil det lenger ha noen hensikt å legge langsiktige strategier og planer når omgivelsene endrer seg eksponentielt, eller er […]

Konflikter i styret og mellom styre og administrerende direktør – med Siri Hatlen

Det er lite problematisk å være venner og samarbeide i styret når solen skinner og når alle piler som skal peke oppover ,gjør det. Imidlertid oppstår det stadig situasjoner som skaper konflikter og som vi ønsker å se nærmere på. Det er ingen enkel fasit knyttet til tematikken, men Siri Hatlen med lang og bred […]

Risikostyring – et av styrets ansvarsområder

Vi har lagt ut en artikkel og en veileder knyttet til risikostyringsfunksjonen og det ansvaret som styret har for å følge opp den daglige ledelsen av selskapet rundt risiko. I moderne risikostyring referer man ofte til «helhetlig» risikostyring som metode for å forstå og styre virksomhetens risiko helhetlig og ikke bare fragmentert. Dette kalles på […]

Styrets forhold til daglig leder

En av styrets viktigste oppgaver er å ansette daglig leder. Forholdet mellom styret og daglig leder etter ansettelsen kan være utfordrende, «som en duett» eller som en «duell» – som to ytterpunkter. Hvor går grensen mellom hva som er henholdsvis styrets og daglig leders ansvar og oppgaver. Hva ligger i det såkalte prinsipal/agent-forholdet? Hvilke regler […]