Lytt til #PolyPod: Overvåking i samfunnet

Vi trenger overvåking – og vi har mye overvåking i samfunnet. Norske og utenlandske kommersielle aktører, offentlige tjenesteleverandører, Politiets Sikkerhetstjeneste og Forsvarets Etterretningstjeneste – alle driver digital overvåking med et godt mål for øye. Helliger målet middelet? Lytt til samtalen mellom: Eskil Grendahl Sivertsen, Direktør for samfunnskontakt, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Styremedlem i UTSYN Vegard […]

Strategisk ledelse i krise og krig: Se sendingen nå!

Gikk du glipp av boklanseringen og fagdiskusjonen om det norske systemet for strategisk ledelse av kriser som omfatter norsk statssikkerhet? Se lanseringen av boken “Strategisk ledelse i krise og krig” nå! Program: Innledning om boken: Jenny Holmsen, Redaktør i Universitetsforlaget Innledning om prosjektet og krisehåndtering: Gjert Lage Dyndal, Oberst, Luftforsvaret, Sjef operasjoner ved Norsk luftoperasjonssenter (NAOC), Dosent […]

Lytt til #PolyPod: Samfunnssikkerhet: Hva vil Kina og hva betyr det for norsk næringsliv?

Kritisk infrastruktur og styrende organer er alltid interessant for andre stater og etter hvert også globale teknologiselskaper. Med Kina som både skal sikre innenlandsk stabilitet og styrke sin globale maktposisjon, påvirkes også norsk nærings- og samfunnsliv. Hva er viktig å forstå i dette bildet? Lytt til samtalen mellom: Nina Meldahl, Senior rådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd Arne […]

Lytt til #PolyPod: Det digitale eierskiftet og den norske modellen

Vi er godt i gang med det digitale skiftet. Vi har klart omstillingen som følge av COVID-19-pandemien bra – og særlig globale teknologigiganter har hatt en formidabel vekst som følge av nedstengingen. Hva er konsekvensene av dette for norske aktører – og for verdiskapingen i Norge? Lytt til samtalen mellom: Janne Log, daglig leder i […]

Lytt til #PolyPod: Europas grønne giv

EUs Green Deal legger omfattende rammer for et karbonnøytralt Europa i 2050. Hva betyr det for teknologier, politikk og næringsliv – spesielt innen energi og klima? Og betyr dette også grønn giv for Norge? Lytt til samtalen mellom: Julie Wedege, Leder for politikk, eierskap og klima i Statkraft. Statkraft er medlem av Polyteknisk Forening. Espen […]

Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk – i Norge: Se sendingen nå!

Vestre skal i Magnor bygge fargefabrikk, trefabrikk, monteringsavdeling og lager – og tar mål av seg til å bli verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Hva betyr det i praksis – og hvordan er det mulig å få det til? Se direktesendingen om opplevelsesfabrikken The Plus med Jan Christian Vestre nå! Jan Christian Vestre, CEO i Vestre […]

Lytt til #PolyPod: Grønt Skipsfartsprogram – Bærekraftig konkurransekraft for norsk maritim næring

Norge har mål om å redusere utslipp av klimagasser innen innenriks skipsfart og fiske med 50 prosent innen 2030. FNs Internasjonale Maritime Organisasjon har bestemt at utslippene innen internasjonal skipsfart skal halveres innen 2050. Dette betyr et stort globalt marked for norsk eksport av miljøteknologier og grønne transporttjenester. Grønt Skipsfartsprogram skaper bærekraftig konkurransekraft for norsk […]

Lytt til #PolyPod: Krysspunkt energi, klima og teknologi

Energi, klima og teknologi er viktig for Norge og viktig for verden – og da har vi selvfølgelig med oss viktige folk fra viktige kunnskapsmiljøer innen innovasjon og næringsliv. Lytt til samtalen mellom: Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef i SINTEF Bjørn Otto Sverdrup, Direktør for bærekraft i Equinor, medlemsbedrift i Polyteknisk Forening og selv medlem av […]

Verden sett fra Beirut: Se sendingen nå!

Se sendingen om verden sett fra Beirut med: Yama Wolasmal, Midtøsten-korrespondent i Beirut, NRK Tine Gade, Seniorforsker innen fred, konflikt og utvikling, NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) Jacob Høigilt, Førsteamanuensis Midtøstenstudier, UiO Ordstyrer: Ole Jacob Sending, Forskningssjef, NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) Få en forsmak på sendingen her! Beirut brenner og ødeleggelsene er enorme etter den katastrofale eksplosjonen […]

Sommertilbud på leie ut august!

Nå får du 20% rabatt på leie av studio og møtelokaler hos Polyteknisk Forening! Her kan du holde webinarer, videokonferanser og podcast-opptak, gjerne i kombinasjon med et fysisk arrangement. En flink og hjelpsom tekniker styrer den digitale gjennomføringen, så du kan fokusere på innhold og deltakere. Ta kontakt for leie av studio eller møterom nå! […]