Lytt til #PolyPod: Media i polariseringens tid

I et mer splittende ordskifte får ytterpunktene i debattene mer plass, også i redaksjonelle media. Tilsynelatende elsker vi å hate i våre egne ekkokamre – og media tjener på en polarisert debatt. Eller gjør de egentlig det? Hva må vi gjøre for at kunnskap og konstruktiv dialog i mediene skal ta samfunnsutviklingen videre? Lytt til […]

Hvem bør eie Norge? Se og hør Samvirkefrokosten

Eierskapsdebatten i Norge ender ofte opp med å handle om statlig eierskap og formuesbeskatning. Dette er en polariserende og begrensende debatt. Her får du en bredere debatt; hva slags eierskap trenger vi for å møte de utfordringene Norge nå står overfor? Se opptak fra direktesendingen fra Samvirkefrokosten. Hvem bør eie norsk finanssektor? Lytt til samtalen […]

Verden sett med Aung San Suu Kyi’s øyne: Se sendingen nå!

Hva skjedde og kommer til å skje i Myanmar og hvorfor? Hvordan kan vi forstå utviklingen? Se sendingen nå! Innleder: Stein Tønnesson, Research Professor, The Peace Research Institute Oslo (PRIO) Kommentar: Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant (AP), involvert i Norges relasjoner med Myanmar over lang tid, som bl. a. Utenriksminister Ordstyrer: Ingrid Stange, Styreleder Partnership for Change, med aktiviteter […]

Mangfold i styret og ledelsen: Se sendingen nå!

Hvorfor er mangfold i styret og ledelsen viktig? Hvordan kan bedrifter rent konkret jobbe målrettet med å styrke sin mangfoldige kompetanse? Se sendingen nå! Enten du er i eller ønsker å være del av – eller skal rekruttere til – ledergrupper og styrer, får du her nyttige tips fra: Hva sier forskningen om mangfold og […]

Lytt til #PolyPod: Omdømme, teknologi og verdiskaping

Verdens mest verdifulle merkevarer er globale teknologiselskaper og de har styrket seg betraktelig gjennom koronakrisen. I Norge er det de store samfunnsinstitusjonene som har stått støtt i koronakrisen, som har best omdømme, sammen med forbrukermerker med sterk knytning til fellesskapsverdier. Hvor viktig er kommunikasjon og hvor viktig er selve produktet eller tjenesten? Hva gjør omdømme-vinnerne […]

Norge mot 2025: Se sendingen nå!

Hva skal vi prioritere i Norge de neste 5 årene? Se direktesendingen med bl.a. Digitaliseringsministeren nå! Hvilke konkurransefortrinn tar Norge ut av koronakrisen, unna klimakrisen? Hvordan sikrer vi god forvaltning av våre dataressurser? Hvordan spiller teknologi, næringsliv og politikk sammen? Program: Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder Kommentarer fra President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg og President i NITO, Trond Markussen […]

Lytt til #PolyPod: Hva skjer i energimarkedene fremover?

Hvordan blir den norske, europeiske og globale energimiksen i 2030? Hva driver etterspørselen etter ulike energiformer? Hvor går investeringene i energimarkedene – i år og fremover? Hva sier noen av Norges fremste analysemiljøer om høna og egget, dvs. om penger og politikk, og hva forteller de ferskeste analysene oss om teknologi- og markedsutvikling? Lytt til […]

Pexip ønskes velkommen som partner til Polyteknisk Forening

“Pexip utvikler og leverer videokonferanseløsninger som skal gjøre møter på video enda bedre enn fysiske møter”. Det er målet til videokonferanse-selskapet som har blitt partner til Polyteknisk Forening. De har opplevd en enorm vekst etter at korona-epidemien inntraff omtrent samtidig som selskapet ble børsnotert våren 2020. Vi tok en prat med Tom Erik Lia, som […]

Lytt til #PolyPod: Koronapandemien: Hva er de samfunnsmessige konsekvensene?

Vi er i starten på COVID19-pandemien og aner omfattende varige endringer i hverdagslivet, arbeidslivet og hele samfunnsutviklingen. Står vi overfor et systemsjokk som endrer vårt verdisyn og vårt verdenssyn, lokalt og internasjonalt? Hvordan forbereder vi oss som enkeltindivider og storsamfunn? Lytt til samtalen mellom: Lars Ole Grottenberg, Forsker ved Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM), UiA […]

Lytt til #PolyPod: Overvåking i samfunnet

Vi trenger overvåking – og vi har mye overvåking i samfunnet. Norske og utenlandske kommersielle aktører, offentlige tjenesteleverandører, Politiets Sikkerhetstjeneste og Forsvarets Etterretningstjeneste – alle driver digital overvåking med et godt mål for øye. Helliger målet middelet? Lytt til samtalen mellom: Eskil Grendahl Sivertsen, Direktør for samfunnskontakt, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Styremedlem i UTSYN Vegard […]