PF innvier nye lokaler

Rosenkrantzgate 7 har helt siden århundreskiftet vært tilholdssted for foreningen. Konferanselokalet “Klubben” har huset både videnskapelig bibliotek, debattmøter med hele den norske kongerekken og mange samfunnsengasjerte medlemmer. Nå har lokalet gjennomgått en sårt tiltrengt make over og vi gleder oss over å kunne tilby nye og inspirerende rammer for fremtidens samfunnsdebatter. Sekretariatet har flyttet til […]

PFs historie: Hammer, ambolt og formannsstol

«Ambolten foran meg er en gave til foreningen fra H.M. Kongen og venner (ved 75. års jubileet) i 1937 og stolen er en gave fra NIF ved 100 års jubileet i 1952», sa PFs formann Jan Vincent Johannessen ved åpning av jubileumsmøtet i Oslo Rådhus, den 23. april 2002, her sammen med avtroppende generalsekretær Nils […]

PFs historie: Hvor kommer PFs logo fra?

Foreningens logo var opprinnelig basert på professor Nordhagens utforming av medalje for æresmedlemskap i PF fra 1908. Den gang var man opptatt av hvorledes ny teknologi bidro til å løfte Norge ut av fattigdom. De seks symbolene som omkranser sekskanten med initialene P.F, representerte hydroelektrisk kraft, samferdsel, kjemi, gruvedrift, bygningskunst og industri. Da logoen skulle […]

PFs historie: Det startet i 1852

Polyteknisk Forening ble stiftet i Christiania den 23. juni 1852, som et møtested for interesserte i innføring av naturvitenskapelig tenkning, teknologi og moderne industri i Norge. Stiftelsen skjedde på kontoret til bestyrer Pihl ved det nystartede gassverket i Christiania. Initiativtaker var Anton Rosing, en ung kjemiingeniør som var assistentingeniør på Gassverket. Bildet viser Rosenkrantz gate […]

Ny president i PF

PF avholdt Generalforsamling 21. april med valg av styre, direksjon, revisor og valgkomite. Vedlagt Generalforsamling Protokoll 210415 og Strategi 2015-2018 som staker ut hovedretningen for de neste 4 år. Silvija Seres ble valgt til ny president i PF. Hun ble født i 1970 i Bor i Jugoslavia, nåværende Serbia, og er en norsk forretningskvinne. Hun har bakgrunn […]

PFs historie: Mingling i over 100 år

Møtene i PF er alltid blitt avsluttet med sosialt samvær, men formen var litt annerledes før enn i dag. På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet serverte man varm punch. Bollemesteren sto ved bollen og øste opp i glassene. Stadskjemiker Ludvig Schmelck hadde denne rollen i over 30 år, og han var kjent for sine humoristiske […]

PFs historie: Medlemstall på opptil 12.000

Ved 25-års jubileet i 1877 hadde PF 214 medlemmer: 83 ingeniører 7 arkitekter 17 fabrikkeiere 8 direktører 9 bestyrere 14 grosserere 9 verksmestere 8 professorer 18 offiserer 6 apotekere 3 tollkasserere 1 fotograf I alt hadde medlemmene bort imot 50 forskjellige titler, fra murerhåndlanger og volontør til statsråd og minister. I 1883 hadde PF 283 […]