Lytt til #PolyPod: AI og digital omstilling på tvers

Kunstig intelligens (AI) og digital omstilling får stadig høyere relevans uavhengig av bransje og sektor. Men hvordan jobber næringsliv, offentlig sektor og akademia sammen om denne omstillingen? Cluster for Applied AI ble i 2019 etablert som Norges første næringsklynge for anvendt AI, og som et partnerskap mellom Smart Innovation Norway, Institutt for Energiteknikk (IFE), eSmart […]

Aktiv eierstyring – Hvordan lykkes?: Se sendingen nå!

Effektiv eierstyring og selskapsledelse er et svært viktig grunnlag for et veldrevent selskap. Eierstyring handler i stor grad om samspillet mellom eiere, styret og ledelsen, samtidig som forholdet til en rekke andre interessenter som myndigheter, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet for øvrig hensyntas. God eierstyring vil kunne hjelpe eiere, styret og ledelsen med å forvalte […]

Kan blått hydrogen levere på klimamålene? Se sendingen nå!

Hva er status for hydrogenproduksjon fra naturgass med fjerning av CO2? Du møter: Jørg Aarnes, Global Segment Lead – Hydrogen and CCS, DNV Olav Øye, seniorrådgiver CCS, Bellona Stefania Gardarsdottir, forskningsleder gassteknologi, SINTEF Energi David Grainger, Leading Advisor Low Carbon Solutions, Equinor Bruk av hydrogen som en energibærer er ansett som en viktig brikke for å […]

Lytt til #PolyPod: Hvordan forvaltes fiskeriressursene i nord?

Hva betyr føre-var-prinsippet, sertifisering og myndighetskontroll for bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i nord? Hva er sammenhengene mellom forvaltning av havressursene, sikkerhetspolitikk og trusselbildet på tvers av farvann og territorialgrenser? Lytt til samtalen mellom: Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité og forfatter av “Blue Governance in the Arctic and Antarctic” Hedda Bryn Langemyr, daglig leder […]

Lytt til #PolyPod: Hvordan har du det egentlig?

Mental helse er ikke noe vi snakker mest om på jobben, selv om vi vet at mentale lidelser er mer utbredt enn fysiske lidelser. Når en toppleder tar bladet fra munnen og forteller om egen depresjon, treffer det en nerve i veldig mange. Lytt til samtalen mellom: Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft, […]

Lytt til #PolyPod: Forskningsfronten for teknisk utvikling av vannkraften

PF Energis serie «Samfunnsverdier fra vannkraft» gir deg kunnskap om hvordan den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og hvordan vannkraften kan videreutvikles for å fortsette å skape store samfunnsverdier. I denne episoden får du et innblikk i teknisk utvikling og muligheter for vannkraften i fremtidens nordiske kraftsystem. Lytt til samtalen mellom: Ole […]

Lytt til #PolyPod – Full sirkel: Hva betyr den første nasjonale strategien for en grønn sirkulær økonomi?

PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne 12. episoden handler om den nye nasjonale strategien for en grønn, sirkulær økonomi. Hvorfor er det viktig at strategien er lansert og hva vil den bety i praksis? Lytt til samtalen mellom: Thomas Mørch, […]

Dr. ing. Haakon Styris studiefond er tildelt Marit Buhaug Folstad og Erlind Mysliu

Dr. ing. Haakon Styris studiefond er for 2020 tildelt Marit Buhaug Folstad, stipendiat ved NTNU og Erlind Mysliu, stipendiat ved NTNU, med 30000 kr hver. Marit Buhaug Folstad er tildelt stipend til opphold ved universitetet i Beijing for å utføre forsøk med High Temperature Confocal Microscope for å studere materialers oppførsel under oppvarming opp til […]

Dr. Mathias Sems fond er tildelt Rune Østhus

Dr. Mathias Sems fond er for 2020 tildelt Rune Østhus, metallurg ved Nammo Raufoss, med 50000 kr. Rune Østhus har gjennom sitt arbeide innen forskning og industri vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover. Han er en fremragende materialteknolog som har en imponerende bredde innen […]

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie tildeler koronastøtte til prosjekter som fremmer boforholdene i Oslo

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevies formål er å støtte personer eller organisasjoner for utført innsats, eller for deltakelse i prosjekter som fremmer bolig- og boforholdene i Oslo. Koronakrisen setter Oslos befolkning i en svært vanskelig situasjon. Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie ønsker derfor i 2021 å bidra ekstraordinært til prosjekter som […]