Verden sett fra London: Hva gjør britene etter Brexit Day – og hvilke konsekvenser får det? Nå som podcast

Gikk du glipp av nettverksfrokosten om Brexit og hvilke konsekvenser som følger? Lytt til Podcasten om verden sett fra London her.  Hvordan ser verden ut fra London etter Brexit Day 31. januar? Vil øyriket trekkes vestover mot Nord-Amerika, USA og Canada, eller vil det fortsatt være nært knyttet til det kontinentale Europa? Kommende endringer vil […]

Helliger målet middelet når helsedata deles og brukes? Se video fra seminaret med Erik Fosse, Anne Kjersti Befring og Jan Helge Solbakk

Hva er de teknologiske, medisinske, juridiske og etiske dilemmane knyttet til helsedata, kunstig intelligens og maskinlæring? Hva gir ny teknologi av muligheter – og hvilke rammer vil vi sette for bruk og ikke-bruk av helsedata? Hvordan skal vi balansere pasientsikkerhet og personvern? Se videoene fra seminaret med innlegg og debatt i Det Norske Videnskaps-Akademi. Professor […]

Digital kunnskapsdeling gjør du i Polyteknisk Forening

Vi inviterer deg til å bruke Polyteknisk Forening på nye måter fremover. Vi vil gjerne hjelpe våre medlemmer til å nå frem med budskap og kunnskap også i denne krevende tiden. De fleste av vårens fysiske arrangementer er utsatt til høsten, men vi utgjør jo sammen noe av den beste tverrfaglige kompetansen som kan gi […]

Hva er det med byen? Se presentasjonen fra Peter Butenschøn

Gikk du glipp av nettverksfrokosten om byutvikling? Se presentasjonen fra Peter Butenschøn, Arkitekt MNAL og byplanutvikler I Peter Butenschøn’s foredrag “Kan vi bygge byer i Norge?” gikk han inn på: Vi er visst blitt et byfolk, men må vi bygge i stykker byene våre? Landet urbaniseres, 80% av oss bor i byer og tettsteder. Men […]

Styrets og ledelsens ansvar for cyberrisiko: Se presentasjonene fra Tor E. Bjørstad og Kristian Foss

Gikk du glipp av nettverksseminaret om styrets og ledelsens ansvar for cyberrisiko og praktiske grep mot dataangrep? Se presentasjonene fra: Tor E. Bjørstad, Application Security Lead, mnemonic Kristian Foss, Partner og Advokat, Bull&co 1. januar 2019 trådte den nye sikkerhetsloven i kraft. Den utvider styrets ansvar for hvilke beslutninger som tas og konsekvensene av dem. […]

ACER, EUs tredje energipakke og norsk kraftforsyning: Se Helena Mellison Lindstad’s presentasjon

Gikk du glipp av nettverkslunchen om implikasjonene av EUs tredje energimarkedspakke samt betydningen av ACER (EU-byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene i EU) for Norge og norsk kraftsystem? Se presentasjonen fra Helena Mellison Lindstad, seniorrådgiver i Reguleringsmyndigheten for energi, NVE. Norge er tett integrert i det nordiske og europeiske kraftmarkedet og har vært en del av […]

#PolyPolitikk: Hør podcasten med ungdomspolitikerne i samtale med Frithjof Jacobsen

Direksjonen Polyteknisk Forening samles to ganger i året og gir sine råd til Styret for videreutviklingen av foreningen. I januar 2020 var temaet “Perspektiv” og samlingen inkluderte #PolyPolitikk – en politisk samtale med Frithjof Jacobsen, Andreas Sjalg Unneland/ SU, Alberte T. Bekkhus/ Rød Ungdom, Astrid Hoem/ AUF og Hanna Lein-Mathisen/ Unge Venstre. Hør podcasten fra […]

Brexit: Se samtalen mellom Espen Barth Eide, Asle Toje, Øivind Bratberg og Kjetil Wiedswang

Gikk du glipp av nettverksfrokosten om verden sett fra London? Lurer du på hva som egentlig skjer rundt Brexit – og hvorfor? Se opptaket med de interessante analysene i den gode samtalen mellom: Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant (Arbeiderpartiet) og tidligere utenriks- og forsvarsminister Asle Toje, uavhengig statsviter og kommentator og medlem av Den norske Nobelkomite […]

NATO og Europa: Hva mente Macron med «hjernedød»? Hør podcasten med Pierre-Mathieu Duhamel og Paal Frisvold

Gikk du glipp av nettverksfrokosten med samtalen mellom Frankrikes ambassadør til Norge, Pierre-Mathieu Duhamel og Paal Frisvold, redaktør av nettsiden europeiskpolitikk.no? Lurer du på hva Macron mente med «hjernedød» og hvordan NATO og Europa ser ut fra Paris? Hør podcasten der Duhamel legger mer vekt på “hjerne” enn “død”. Duhamel forklarte hva Macrons visjon for […]