Lytt til #PolyPod: Grønn jul for hvit jul?

Over 200 norske selskaper har signert Grønnvaskingsplakaten – en veileder og rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Klarer de å holde fast ved prinsippene og sørge for en grønn jul? Vi drømmer om en hvit jul – hva kan vi som […]

Lytt til #PolyPod – Full sirkel: Når alt telles

Den sirkulære økonomien endrer ikke bare hvordan vi utvinner, foredler og forbruker ressurser – den endrer også økonomiske og finansielle strukturer, rammebetingelser og regelverk i samfunnet. Et bærekraftig samfunn tilsier at vi klarer å bli 4-10 ganger mer ressurseffektive enn vi er i dag, noe som krever å frikoble fremtidig økonomisk vekst fra unødvendig sløsing […]

Medlemstilbud: Digitalt abonnement på Teknisk Ukeblads nettsteder

Det er innetid og det er hjemmetid – og tid for å holde seg oppdatert med TU. Som privatmedlem av Polyteknisk Forening får du nå tilbud på abonnement på alle TUs nettsteder for kun 1199,- kr/12 md., mot ordinær pris 1990,- kr/12 md. Meld deg inn i Polyteknisk Forening nå og få det gode medlemstilbudet […]

Lytt til #PolyPod: Tilbake til den grønne fremtiden

Mange er på en grønn reise, enten det gjelder vår egen måte å jobbe på, eller det gjelder tjenestene og produktene vi leverer. Det er lett å være enige om de overordnede målene om klima og miljø, men noe mer krevende å faktisk investere riktig til riktig tidspunkt. Hva gjør de som lykkes med å […]

Lytt til #PolyPod – Full sirkel: Systemendringer for sirkulærøkonomien

PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne tredje episoden handler om behovet for systemendringer for å lykkes med en overgang til sirkulærøkonomien. Du møter to selskaper som går foran i det sirkulære skiftet; Norgips og OBOS. Her får du ta del […]

Norges vei ut av krisen – Statsbudsjettet 2021: Se sendingen nå!

Hvilke hjertesaker har finansministeren i statsbudsjettet? Hvordan har koronapandemien påvirket arbeidet med statsbudsjettet? Hva er det viktigste i statsbudsjettet for 2021? Se sendingen med finansminister Jan Tore Sanner nå! Hvilke styrker og svakheter ser andre fra sine ståsted? Hva med politiske alternative budsjett, hva med handel og produktivitet, hva med omstilling og ringvirkninger? Program: Jan […]

Invitasjon til å søke Dr. Mathias Sems fond

I forbindelse med den digitale Nasjonal konferanse for materialteknologi 2. og 3. desember 2020 inviteres relevante kandidater til å søke Dr. Mathias Sems fond. Fondsrådet ønsker at utdelingen skal synliggjøres i det norske metallurgiske miljøet. Begrunnet søknad med søkerens vita og meritter bes fremmet så snart som mulig, innen 6. november 2020. Søknad sendes med e-post […]

Invitasjon til å søke Dr.ing. Haakon Styri’s studiefond

I forbindelse med den digitale Nasjonal konferanse for materialteknologi 2. og 3. desember 2020 inviteres relevante kandidater til å søke Dr.ing. Haakon Styri’s studiefond. Fondsstyret ønsker at utdelingen skal synliggjøres i det norske materialteknologiske miljøet. Begrunnet søknad med søkerens vita og meritter bes fremmet så snart som mulig, innen 13. november 2020. Søknad sendes med […]

Lytt til #PolyPod – Full sirkel: Tilstandsrapport for sirkulærøkonomien

PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne første episoden gir et lite overblikk over kunnskapsgrunnlaget som den seneste tiden har blitt publisert om sirkulærøkonomien i Norge. Hva er diagnosen og hvordan står det egentlig til? Hvem mener hva og hvilke virkemidler […]

Lytt til #PolyPod: Samfunnsøkonomisk eller politisk koronakrisepakke?

Hva er de samfunnsøkonomiske aspektene ved den norske krisepakken for håndteringen av COVID19-pandemien? Hva fungerte og hva slo feil da vi på svært kort tid måtte velge mellom å bremse eller slå ned viruset? Hvorfor er samfunnsøkonomene tilsynelatende uenig med politikerne i ettertid? Hvordan bør koronatiltakene fremover utformes for å minimere samfunnets tap? Lytt til […]