Lytt til #PolyPod – Full sirkel: Hva betyr den første nasjonale strategien for en grønn sirkulær økonomi?

PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne 12. episoden handler om den nye nasjonale strategien for en grønn, sirkulær økonomi. Hvorfor er det viktig at strategien er lansert og hva vil den bety i praksis? Lytt til samtalen mellom: Thomas Mørch, […]

Dr. ing. Haakon Styris studiefond er tildelt Marit Buhaug Folstad og Erlind Mysliu

Dr. ing. Haakon Styris studiefond er for 2020 tildelt Marit Buhaug Folstad, stipendiat ved NTNU og Erlind Mysliu, stipendiat ved NTNU, med 30000 kr hver. Marit Buhaug Folstad er tildelt stipend til opphold ved universitetet i Beijing for å utføre forsøk med High Temperature Confocal Microscope for å studere materialers oppførsel under oppvarming opp til […]

Dr. Mathias Sems fond er tildelt Rune Østhus

Dr. Mathias Sems fond er for 2020 tildelt Rune Østhus, metallurg ved Nammo Raufoss, med 50000 kr. Rune Østhus har gjennom sitt arbeide innen forskning og industri vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover. Han er en fremragende materialteknolog som har en imponerende bredde innen […]

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie tildeler koronastøtte til prosjekter som fremmer boforholdene i Oslo

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevies formål er å støtte personer eller organisasjoner for utført innsats, eller for deltakelse i prosjekter som fremmer bolig- og boforholdene i Oslo. Koronakrisen setter Oslos befolkning i en svært vanskelig situasjon. Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie ønsker derfor i 2021 å bidra ekstraordinært til prosjekter som […]

#PolyPod: Intraprenørskap: Hvordan få til europeisk samarbeid?

Hvordan bidro intraprenørskap i flere norske og utenlandske selskaper til etableringen av et nytt selskap for CO2-håndtering? Hva er status for transport- og lagring av CO2 i det store norske prosjektet Langskip? Hvordan får vi videre innovasjon og europeisk samarbeid rundt skaleringen av denne klimateknologien? Lytt til samtalen mellom: Marie Bysveen, markedssjef, Sintef Energi Marius Holm, daglig leder, […]

Lytt til #PolyPod: Topplederen treffer topp-politikeren: Valg på topp

Hva har valg, pandemi, teknologi og velferd med hverandre å gjøre? Hva har vi lært av koronakrisen som det er verdt å ta med seg videre? Lytt til samtalen mellom: Frode Jacobsen, leder, Oslo Arbeiderparti og stortingskandidat (AP) Gaute Lenvik, administrerende direktør, Norsk Landbrukssamvirke Janne Log, daglig leder, Samvirkene Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening […]

Lytt til #PolyPod: Hva kan tre generasjoner få til for vår felles fremtid?

De er 163 år til sammen og har jobbet minst 110 av dem for et bærekraftig næringsliv. Nå skal verden ut av koronakrisen og unna klimakrisen – og Polyteknisk Forenings «bestefar», «mor» og «datter» gyver løs på de store spørsmålene og mulighetene. Lytt til samtalen mellom: Per-Christian Endsjø, tidligere leder i Industridepartementet og Hydro og […]

Lytt til #PolyPod: Sikkerhet, cyber og kultur

Vi lever i en tid med økt sikkerhetspolitisk spenning der den digitale teknologien gjør det enklere å begå kriminalitet og andre samfunnsskadelige handlinger. Den digitale teknologien gjør det også enklere for kompetente trusselaktører å ta i bruk såkalte hybride virkemidler, slik at samfunnet kan påvirkes og destabiliseres. Lytt til samtalen mellom: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver, […]

Verden sett fra Tel Aviv: Se sendingen nå!

Til å forstå hvordan verden ser ut fra Tel Aviv, har vi med oss: Kåre R. Aas, Norges ambassadør til Israel Marte Heian-Engdal, assisterende direktør, NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning Ole Jacob Sending, forskningssjef, NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt, er programleder Om få år feirer den israelske staten 75 år og landet har en lang konflikt […]

Hvilke konsekvenser får EUs taksonomi for kraftnæringen? Se sendingen nå!

EUs taksonomi, miljøledelse, ESG og bærekraftig finans er begreper som det snakkes mye om i sammenheng med europeisk næringsliv for tiden. Som en del av EU sin grønne politikk, har EU vedtatt en taksonomi, dvs. et klassifiseringssystem, for hva som er miljøvennlig næringsaktivitet. Gaute Egeland Sanda, VP Improvements i Statkraft, gir oss et innblikk i […]