Hva skal vi skatte av i fremtiden? Se Steinar Holden’s presentasjon

Direksjonen Polyteknisk Forening samles to ganger i året og gir sine råd til Styret for videreutviklingen av foreningen. I januar var temaet «Perspektiv» og samlingen inkluderte en presentasjon fra Steinar Holden om offentlige finanser i et makroperspektiv. Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi og instituttleder ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Økonomisk institutt er […]

Building the airplane while we fly it: Watch Kimberly Lein-Mathisen’s presentation

Did you miss out on the Digital Leadership Community event on digital change management? This time Kimberly Lein-Mathisen, General Manager, Microsoft Norway, ignited our dialogue. November 2019 Microsoft opened two new datacenter regions in Norway, and with this unlocked the vast range of opportunities that lies within a Norwegian based hyperscale cloud. Advanced technology like, […]

Gunstige forsikringer i Tryg for medlemmer av Polyteknisk Forening

Som privatmedlem i Polyteknisk Forening får du ekstra gunstig pris på innboforsikring, og opptil 25 % rabatt på andre forsikringer hos Tryg. Polyteknisk Forenings Innbo Ekstra Forsikringssum på hele 1,3 mill. Egenandel ved skade er kr 4 000. For øvrig er forsikring og vilkår identisk med Trygs innboforsikring Ekstra. Medlemsrabatt og andre fordeler Du får […]

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

FFI er den norske forsvarssektorens egen forskningsinstitusjon. Med høyteknologisk kompetanse og militær og politisk innsikt bidrar de til Forsvarets operative evne, til Forsvarets langtidsplanlegging og til norsk forsvarsindustris konkurransekraft. Arbeidet omfatter alt fra analyse av Forsvarets oppgaver, den sikkerhetspolitiske situasjonen og sivilsamfunnets sikkerhetsutfordringer – til råd rundt anskaffelse og bruk av militært materiell og utvikling […]

Påvirkningsoperasjoner: Se presentasjon og les artikler

Gikk du glipp av seminaret om påvirkningsoperasjoner og om de utgjør en trussel for tillit og demokrati? Vi fikk mer innsikt i: Hvordan vi styrker evnen til å oppdage påvirkningsoperasjoner og reagere – og hvem som har ansvaret for å motvirke påvirkningsoperasjoner. Forskning peker på hybride trusler rettet mot privat sektor som den mest sannsynlige […]

Samfunnets sårbarhet: Se presentasjonene

Gikk du glipp av lunchseminaret om samfunnets sårbarhet og hva det betyr for din og min sikkerhet? Se presentasjonene her: Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Janne Hagen, Sjefingeniør, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Torgeir Waterhouse pekte innledningsvis på hvor enkelt det er å slå ut vitale tjenester og konsekvensene av å slå ut […]

Kommunenes rolle i det grønne skiftet: Se presentasjonene

Gikk du glipp av seminaret om kommunenes rolle i det grønne skiftet? Vi fikk innblikk i hvordan det jobbes med dette i små og store kommuner, hvor trykker skoen mest – og hvordan innbyggerne involveres i prosesser rundt omstilling. På programmet stod: Martha Marie Øberg, Avdelingsleder, Statnett og Styreleder i PF Energi Sigrid Stokstad, Forsker […]

Handel, valuta og gjeld: Se presentasjonen

Gikk du glipp av seminaret om handel, valuta og gjeld med Erling Røed Larsen, Ph.D., Professor II, BI, Forskningssjef HousingLab – Oslo Met? Røed Larsen sveipet over verdensøkonomien og kommenterte tilstanden ved å se på handelshindringer, valutasvingninger og gjeldsoppbygging. Han ga en kort statusrapport over situasjonen i USA, Europa og Kina. Deretter gikk han inn […]

Aker Solutions ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Aker Solutions er et ledende internasjonalt teknologi- og industrikonsern med hovedkontor i Norge og 16.000 ansatte i 20 land. Selskapet har virksomhet over 50 steder i verden, hvorav 20 av dem i Norge. Aker Solutions leverer ingeniørtjenester, teknologiutvikling, fabrikasjon, teknologiprodukter og vedlikehold, i hovedsak til offshore energisektoren. Selskapets strategi er å videreutvikle sterke posisjoner i […]

Fremtidens Fintech: Se presentasjonen

Gikk du glipp av seminaret om fremtidens fintech med Berit Svendsen, Head of international expansion i Vipps? I dette sirkelseminaret fikk vi anledning til å diskutere direkte med Berit Svendsen og hverandre rundt spørsmål som: Hva er oppskriften for å lykkes med global skalering av digitale tjenester? Hvilke fallgruver må vi være obs på når […]