Lytt til #PolyPod – Full sirkel: Hvordan kan CO2 være sirkulært?

PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne femte episoden handler om potensialet for anvendelse av klimagassen karbondioksid. I dag blir det globalt fanget og brukt ca. 270 millioner tonn CO2 til kjemikalier, plast og annet, like mye som alle de nordiske landene […]

Lytt til #PolyPod: Hva leser du? Boktips fra gjester i studio

En god bok forlenger livet. En god bok forklarer livet. En god bok forenkler ikke livet. I Polyteknisk Forening samler vi mange flinke folk som snakker om viktige ting. Hvor henter de selv innsikt og inspirasjon? I denne episoden får du rett og slett noen anbefalinger til gode bøker – med en liten historie på […]

Lytt til #PolyPod: Debatt, ja takk! Skyttergraver, nei takk!

I Polyteknisk Forening har folk debattert og kranglet så bysta fyker siden 1852, men stort sett med felles ønske om at kunnskap ligger til grunn for å utvikle samfunnet. Her gjelder «Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem». Hvordan skal vi sikre at dagens […]

Ny kald krig mellom Kina og USA? Se sendingen nå!

Er det i ferd med å senke seg et jernteppe mellom USA og Kina? Se og hør en av verdens fremste forskere på kald krig fortelle oss hvordan han trekker paralleller mellom den kalde krigen mellom Sovjetunionen og USA fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene – og utviklingen vi ser konturene av i […]

Lytt til #PolyPod: Hva skjer med det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden?

Forsvars- og utenrikspolitikken formes av geopolitiske endringer, økt spenning i våre nærområder, et mer komplekst trusselbilde, rask teknologisk utvikling og press på ressurser. USA utviser mindre kapasitet for globalt lederskap, Kina tar en langt mer proaktiv rolle og Russland fremstår mer autoritære. Dette har store politiske, økonomiske og teknologiske implikasjoner for Norden. Hvordan har de […]

Lytt til #PolyPod: Sol ute, sol inne

Utrulling av solenergi har hatt en fantastisk utvikling i volum, effektivitet og kostnad. Årlig installert solenergikapasitet antas å tredobles det neste tiåret, fra 100 til 300 GW globalt. Prisen faller 25% for hver dobling av kapasitet. 75% av investeringene i energi går til fornybart, hvorav 50% til sol. Hvordan utvikler teknologien seg og hva driver […]

Lytt til: #PolyPod: Grønn handel mellom Norge og Kina?

En frihandelsavtale mellom Norge og Kina er rett rundt hjørnet. Hva blir viktig for norsk næringsliv og forskning – spesielt i energi- og klimamarkedene? En fersk rapport fra The Governance Group for NHO gir oss et innblikk i hvordan verden ser ut fra Beijing. Hva bringer Kinas mål om karbonnøytralitet i 2060 av dilemmaer og […]

Lytt til #PolyPod: Teknologihandel mellom Norge og Kina?

En frihandelsavtale mellom Norge og Kina er rett rundt hjørnet. Hva blir viktig for norsk næringsliv og forskning – spesielt innen teknologi? En fersk rapport fra The Governance Group for NHO gir oss et innblikk i hvordan verden ser ut fra Beijing. Hva bringer Kinas økonomiske vekst og teknologiske fremskritt av dilemmaer og muligheter for […]

Lytt til #PolyPod: Grønn jul for hvit jul?

Over 200 norske selskaper har signert Grønnvaskingsplakaten – en veileder og rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Klarer de å holde fast ved prinsippene og sørge for en grønn jul? Vi drømmer om en hvit jul – hva kan vi som […]