Lytt til #PolyPod: Sikkerhet, cyber og kultur

Vi lever i en tid med økt sikkerhetspolitisk spenning der den digitale teknologien gjør det enklere å begå kriminalitet og andre samfunnsskadelige handlinger. Den digitale teknologien gjør det også enklere for kompetente trusselaktører å ta i bruk såkalte hybride virkemidler, slik at samfunnet kan påvirkes og destabiliseres. Lytt til samtalen mellom: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver, […]

Lytt til #PolyPod: Kryptovaluta, blokkjedeteknologi og Svalbard

Hva er penger, hvordan endrer penger seg – og hva slags pengevesen kommer vi til å få? Hva slags muligheter gir blokkjedeteknologien for penger? Og hva skjuler seg egentlig bak begrepet kryptovaluta? Er kryptovaluta det samme som penger? Kan vi hente inspirasjon fra den pengepolitiske historien på Svalbard der sedler og mynter ble utstedt av […]

Verden sett fra Tel Aviv: Se sendingen nå!

Til å forstå hvordan verden ser ut fra Tel Aviv, har vi med oss: Kåre R. Aas, Norges ambassadør til Israel Marte Heian-Engdal, assisterende direktør, NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning Ole Jacob Sending, forskningssjef, NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt, er programleder Om få år feirer den israelske staten 75 år og landet har en lang konflikt […]

Hvilke konsekvenser får EUs taksonomi for kraftnæringen? Se sendingen nå!

EUs taksonomi, miljøledelse, ESG og bærekraftig finans er begreper som det snakkes mye om i sammenheng med europeisk næringsliv for tiden. Som en del av EU sin grønne politikk, har EU vedtatt en taksonomi, dvs. et klassifiseringssystem, for hva som er miljøvennlig næringsaktivitet. Gaute Egeland Sanda, VP Improvements i Statkraft, gir oss et innblikk i […]

Lytt til #PolyPod: Hva innebærer net zero og carbon offsetting?

Stadig flere land setter seg mål om netto nullutslipp av klimagasser – i tråd med målene i Paris-avtalen. I EU har medlemslandene gjort netto nullutslipp innen 2050 til det overordnede målet for den grønne vekststrategien, og i forkant av COP26 i Glasgow er diskusjon rundt nye og eksisterende kvotemekanismer høyt på den internasjonale agendaen. Hva betyr dette i praksis? Lytt til […]

Mediekanaler & kontroll: Les synspunkt i Dagens Perspektiv

Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening, og Janne Log, daglig leder i Samvirkene skriver i Dagens Perspektiv om topp-politikere som velger bort tradisjonelle mediekanaler. Erfaringene fra podcastserien #PolyPod: Topplederen treffer topp-politikeren viser at det er langt mellom mikrofonstativ og gapestokk – og at samfunnsdebatten trenger topp-politikernes frie refleksjoner, ikke de tabloide overskriftene, rundt de […]

Hvordan blir fremtidens transportløsninger? Se sendingen nå!

Hva driver samferdselsløsningene – og hvorfor? Hvordan påvirker teknologiutviklingen, klimaendringer og arbeids-og bosettingsmønstre fremtidens transport? Ser vi noen varige effekter av koronapandemien allerede nå? Når får vi selvkjørende biler? Passer Nord-Norgebanen inn i de scenariene forskerne vurderer for fremtidens transport? Se og hør: Ove Skaug Halsos, partner, Oslo Economics Ragnhild Wahl, Director for Research and […]

Stortingsvalget 2021: Hva har vi i vente? Se sendingen nå!

Se og hør: Kristin Clemet, daglig leder i tankesmien Civita Trygve Svensson, daglig leder i tankesmien Agenda Kirsti Kock Christensen, styremedlem i PF Senior er programleder Hvilke saker vil avgjøre Stortingsvalget – og hvorfor? Hvem blir Statsminister – og hvilken regjering velger vi? Se opptak av sendingen nå!   Ta gjerne kontakt med Styret i […]

Lytt til #PolyPod: Hva har vi lært av Bergen Engines-saken?

Bergen Engines-saken har vært gjenstand for massiv offentlig debatt, og ble i dag også diskutert på Stortinget. Saken er i seg selv både kompleks og pikant, men tjener vel så mye som et eksempel på en del underliggende strukturelle svakheter; både når det gjelder sikkerhetskultur i departementene, koordinering, informasjonsflyt og samvirke mellom disse og generell […]

Lytt til #PolyPod: Historien om vannkraft i Norden

PF Energis serie «Samfunnsverdier fra vannkraft» gir deg kunnskap om hvordan den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og hvordan vannkraften kan videreutvikles for å fortsette å skape store samfunnsverdier. I denne episoden får du et innblikk i historien om vannkraften i Norden, som kilde til energi og grunnlag for velferdssamfunnet. Lytt til […]