Norsk forening for CO₂-håndtering er lansert

Fra sin base i Oslo samler Polyteknisk Forening aktørene i den norske verdikjeden for fangst, transport, bruk og lagring av CO2, ved å etablere Norsk forening for CO2-håndtering. Foreningen har som formål å dele kunnskap om fangst, transport, bruk og lagring av CO2 som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge, ved å være […]

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet forvalter en lang kunnskapstradisjon bygget på kollegiale verdier og fri, uavhengig forskning. Fakultetet driver forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå og har et omfattende samarbeid med eksterne aktører, både nasjonalt og internasjonalt. – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fire tematiske satsinger; Livsvitenskap, Jord og rom, Energi og materialer og Digitalisering og beregningsorientert […]

Sirkulær samfunnsarena

Prosjektet «Sirkulær samfunnsarena» har som mål å løse en sentral samfunnsutfordring ved hjelp av sirkulære forretningsmodeller. https://youtu.be/4hIKjjf3T78 Hvilken utfordring skulle løses? Høy levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at det elektriske og elektroniske avfallet (EE­-avfall) er en av de raskest økende avfallsstrøm­mene i Norge. I EU er det forventet at det […]

Technology and emotions

Polyteknisk Forening arrangerte i samarbeid med NTNU ARTEC og i/o/lab/ Senter for Framtidskunst i 2017 konferansen Technology and Emotions. Dette var et non-profit event som samlet teknologer, kunstnere, forskere, samfunnsengasjerte og teknologiinteresserte. Innovasjon i en digital verden Konferansen viste hvordan kunst og teknologi kan samarbeide for å skape større forståelse og innovasjon i en digital […]