DSB ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og følger også opp norske interesser og forpliktelser […]

Nytt styre i PF Samferdsel – med engasjement for faktabasert samferdselsdebatt

PF Samferdsel har valgt et nytt styre som ser frem til å ta fatt på en ny sesong med mange spennende møter som angår alle som er opptatt av veitransport, sjøtransport, jernbane, luftfart, romfart, telekommunikasjon, kollektiv transport, sykling og gange. Samferdselspolitikk er og blir tema som vekker stort engasjement. Styret vil støtte oppunder dette engasjementet […]

Når styret ser «døden i hvitøyet»

I 2018 ble det åpnet i underkant av 5.000 konkurser i Norge. Dette er en situasjon som svært mange styrer ikke bruker mye tid på før dagen er der, og realitetene skyller inn over kollegiet. Når krybben er tom, bites hestene. Ledelse i nedgangssituasjoner og motvind er mange ganger mer krevende enn det motsatte. Om […]

Utbygging av Oslo Universitetssykehus: hvor, hva og hvem? Lytt til podcast her

Hvor skal sykehuset ligge, hvor mye skal det koste, hva skal det legges vekt på og hvem skal bestemme? En faggruppe har nylig lagt frem et forslag til sykehusplan for Oslo der alternativet med Gaustad som storsykehus legges bort, og 20 milliarder i kostnader kuttes. Faggruppen, bestående av åtte erfarne fagfolk med både medisinsk, teknisk […]

Fortum Oslo Varme ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge. De er aktive i den praktiske etableringen av sirkulærøkonomien, med konkrete løsninger for å gjenvinne energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser ved å levere grønn fjernvarme og elektrisitet. De sørger også for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør […]

Hør podcasten om verden sett fra Teheran

Bli med på innsiden av hodet til øverste leder Khamenei og president Rouhani! For å forstå hvilken vei verden går i, må vi først forstå de som former den. I en serie seminarer utfordrer Polyteknisk Forening deg til å se verden fra de nye maktsentrenes ståsted, ved hjelp av noen av landets fremste eksperter og […]

KLP ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Kommune- og Helse-Norges eget pensjonsselskap med 457.000 aktive medlemmer, over 290.000 pensjonister og 229.000 tidligere medlemmer med pensjonsrettigheter. Det er kundene som eier KLP, og KLPs viktigste jobb er å sørge for at eiernes ansatte får den pensjonen de har krav på. KLP og Polyteknisk Forening har jobbet for mye av […]

Hva greia med 5G er – presentasjon for deg som gikk glipp av møtet

Hva skal vi med 5G, vil det endre måten vi lever, jobber og samhandler på? Hvem vil tjene på 5G? I frokostmøtet vi arrangerte i samarbeid med Norsk-Svensk Handelskammer gikk vi inn på hva som er realitetene bak mystikken knyttet til 5G. Den globale datatrafikken vil trolig femdobles innen utgangen av 2024. Da står 5G […]

Hør podcasten om sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Hør podcasten om sikkerhetspolitikk og klimaendringer Er dagens klimaendringer en kime til økt internasjonalt samarbeid eller flere sikkerhetspolitiske dilemmaer? Hør podcasten fra arrangementet til Polyteknisk Forening og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet: Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for å møte de sikkerhetsutfordringene som klimaendringene representerer, men som også kan by på utfordringer […]

Se presentasjonene om nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?

Digitalisering, rasende teknologiutvikling, nye trusselbilder og nye brukerønsker gir stadig nye behov for nødkommunikasjon i Norge. Nødnettet er i dag på vei over fra dedikerte til kommersielle nett, mens Forsvaret er på utkikk etter nye systemer for nødkommunikasjon. Utviklingen av Norges nødnett har vært preget av stadig nye teknologiske rammer, endrede bruksmønstre, varierende medieomtale, og […]