Norge mot 2025: Se sendingen nå!

Hva skal vi prioritere i Norge de neste 5 årene? Se direktesendingen med bl.a. Digitaliseringsministeren nå! Hvilke konkurransefortrinn tar Norge ut av koronakrisen, unna klimakrisen? Hvordan sikrer vi god forvaltning av våre dataressurser? Hvordan spiller teknologi, næringsliv og politikk sammen? Program: Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder Kommentarer fra President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg og President i NITO, Trond Markussen […]

Lytt til #PolyPod: Hva skjer i energimarkedene fremover?

Hvordan blir den norske, europeiske og globale energimiksen i 2030? Hva driver etterspørselen etter ulike energiformer? Hvor går investeringene i energimarkedene – i år og fremover? Hva sier noen av Norges fremste analysemiljøer om høna og egget, dvs. om penger og politikk, og hva forteller de ferskeste analysene oss om teknologi- og markedsutvikling? Lytt til […]

Langskip: Støtte til gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge

Styret i PF Norsk forening for CO2-håndtering anerkjenner og er glade for den viktige og riktige beslutningen Regjeringen i dag har kommunisert om å gå videre i «Langskip»; etableringen med fangst- transport- og lagringssatsingen for CO2. Det er svært gledelig at vi nå er et stort steg nærmere hovedmålet med etablering av Foreningen for CO2-håndtering; å få en […]

Lytt til #PolyPod: Hvilken verdi har reisetiden vår?

Tid er penger, men hvor mye koster det at vi bruker tid på å komme oss fra der vi er til dit vi skal? Hva påvirker den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av redusert reisetid gjennom investeringer i infrastruktur? Hva betyr trengsel, komfort, helse og utrygghet – og ikke minst teknologiutviklingen? Lytt til samtalen mellom: Askill Harkjerr Halse, […]

Digital dugnad eller digital revolusjon? Se sendingen nå!

Forfatterne Silvija Seres og Hilde Nagell kommer i høst med hver sin bok om hvordan digitaliseringen former samfunnsutviklingen – og omvendt. Under Kulturnatten i Polyteknisk Forening engasjerte de hverandre og publikum om bøkene “Digital dugnad” og “Digital revolusjon”. Se sendingen fra jam session med Silvija Seres og Hilde Nagell nå! Silvija Seres skriver om data og demokrati, […]

Pexip ønskes velkommen som partner til Polyteknisk Forening

“Pexip utvikler og leverer videokonferanseløsninger som skal gjøre møter på video enda bedre enn fysiske møter”. Det er målet til videokonferanse-selskapet som har blitt partner til Polyteknisk Forening. De har opplevd en enorm vekst etter at korona-epidemien inntraff omtrent samtidig som selskapet ble børsnotert våren 2020. Vi tok en prat med Tom Erik Lia, som […]

Johan Sverdrup feltet: Se presentasjonen

Gikk du glipp av webinaret om Johan Sverdrup feltet, med Terje Thorsen, Project Manager i Equinor? Se presentasjonen om Johan Sverdrup feltet nå! This presentation provides a high-level summary of the experiences and lessons-learned from the development of the Johan Sverdrup field. It covers highlights on what it took to make Johan Sverdrup a North […]

Selvmord: Hva vet vi og hva gjør vi? Se sendingen nå!

Regjeringen har nettopp lagt frem handlingsplanen for forebygging av selvmord med en nullvisjon. I dette seminaret lærer du om myter og fakta om forekomst, forsøk, alder, kjønn, sosial bakgrunn, utdannelse, diagnose, varselsignaler og forebyggende tiltak knyttet til selvmord. Spesielt får du kunnskap om rusmiddelbruk som risikofaktor for selvmord. Se sendingen om selvmord: Hva vet vi […]

Ansvarlig og etisk forvaltning av Oljefondet: Se sendingen nå!

Gikk du glipp av foredraget med Hans Christian Bugge, Etikkrådets nestleder? Se sendingen om ansvarlig og etisk forvaltning av Oljefondet – Norges Banks og Etikkrådets arbeid og utfordringer. Foredraget behandler arbeidet med etiske spørsmål i forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland, “Oljefondet”. Etikkrådet for Oljefondet har her en sentral rolle, og foredraget redegjør nærmere for Etikkrådets […]

Lytt til #PolyPod: Koronapandemien: Hva er de samfunnsmessige konsekvensene?

Vi er i starten på COVID19-pandemien og aner omfattende varige endringer i hverdagslivet, arbeidslivet og hele samfunnsutviklingen. Står vi overfor et systemsjokk som endrer vårt verdisyn og vårt verdenssyn, lokalt og internasjonalt? Hvordan forbereder vi oss som enkeltindivider og storsamfunn? Lytt til samtalen mellom: Lars Ole Grottenberg, Forsker ved Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM), UiA […]