Internasjonalt og nordisk sikkerhetssamarbeid om etterretning og det digitale domenet: Se sendingen nå!

I det digitale domenet kan særlig tre typer aktiviteter være alvorlige trusler mot Norge og vestlige demokratier: påvirkning, etterretning og sabotasje. Vi tar her opp hvordan det internasjonale og nordiske samarbeidet om etterretning i det digitale domenet kan styrke samfunnssikkerheten. Du møter: Tom Røseth, Førsteamanuensis, Hovedlærer i etterretning, Forsvarets Høgskole Bård Ludvig Thorheim, nyvalgt Stortingsrepresentant […]

Lytt til #PolyPod: Prøvestansavtalen 25 år – hvordan ble den til og hvordan sikres den?

Prøvestansavtalen fyller 25 år i 2021. Traktaten styrer det internasjonale totalforbudet mot kjernefysiske prøvesprengninger. Avtalen har ikke trådt i kraft, men har et globalt verifikasjonsregime på over 300 målestasjoner. Vi feirer med to episoder med NORSAR, som er Prøvestansavtalens norske datasenter. 1. episode: Lytt til samtalen mellom: – Svein Mykkeltveit, Spesialrådgiver i NORSAR, utnevnt til […]

Aktiv eierstyring – Hvordan lykkes?: Se sendingen nå!

Effektiv eierstyring og selskapsledelse er et svært viktig grunnlag for et veldrevent selskap. Eierstyring handler i stor grad om samspillet mellom eiere, styret og ledelsen, samtidig som forholdet til en rekke andre interessenter som myndigheter, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet for øvrig hensyntas. God eierstyring vil kunne hjelpe eiere, styret og ledelsen med å forvalte […]

Kan blått hydrogen levere på klimamålene? Se sendingen nå!

Hva er status for hydrogenproduksjon fra naturgass med fjerning av CO2? Du møter: Jørg Aarnes, Global Segment Lead – Hydrogen and CCS, DNV Olav Øye, seniorrådgiver CCS, Bellona Stefania Gardarsdottir, forskningsleder gassteknologi, SINTEF Energi David Grainger, Leading Advisor Low Carbon Solutions, Equinor Bruk av hydrogen som en energibærer er ansett som en viktig brikke for å […]

Hva bør medisiner koste – og hvorfor? Se sendingen nå!

Tilgang til nødvendige og gode legemidler er viktig under og etter koronapandemien. Det er også viktig å begrense både private og offentlige utgifter til legemidler. Samtidig må industrien ha tilstrekkelige rammer for å utvikle og sikre forsyningene av legemidler. Hvordan balanseres de ulike hensynene? Du møter: Dag Morten Dalen, professor ved BI og partner i […]

Lytt til #PolyPod: Hvordan forvaltes fiskeriressursene i nord?

Hva betyr føre-var-prinsippet, sertifisering og myndighetskontroll for bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i nord? Hva er sammenhengene mellom forvaltning av havressursene, sikkerhetspolitikk og trusselbildet på tvers av farvann og territorialgrenser? Lytt til samtalen mellom: Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité og forfatter av “Blue Governance in the Arctic and Antarctic” Hedda Bryn Langemyr, daglig leder […]

Ny programsjef styrker Polyteknisk Forening

Elise Anthonisen (25) er ny programsjef i Polyteknisk Forening. I denne nyopprettede stillingen bidrar hun til å løfte våre medlemmers kunnskap gjennom nye formater og kanaler i foreningens unike nettverk av ledere, eksperter, talenter og beslutningstakere på tvers av næringsliv, akademia og politikk. Elise har Master of Arts in Geopolitics and the Global Economy fra […]

Lytt til #PolyPod: Hvordan har du det egentlig?

Mental helse er ikke noe vi snakker mest om på jobben, selv om vi vet at mentale lidelser er mer utbredt enn fysiske lidelser. Når en toppleder tar bladet fra munnen og forteller om egen depresjon, treffer det en nerve i veldig mange. Lytt til samtalen mellom: Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft, […]

Lytt til #PolyPod: Forskningsfronten for teknisk utvikling av vannkraften

PF Energis serie «Samfunnsverdier fra vannkraft» gir deg kunnskap om hvordan den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og hvordan vannkraften kan videreutvikles for å fortsette å skape store samfunnsverdier. I denne episoden får du et innblikk i teknisk utvikling og muligheter for vannkraften i fremtidens nordiske kraftsystem. Lytt til samtalen mellom: Ole […]

Få med deg høydepunktene fra Arendalsuka nå!

Under Arendalsuka 2021 inviterte Polyteknisk Forening til å snakke om hva vi burde snakke om når vi snakker om stortingsvalget. Målet var å bringe innsikt og inspirasjon til valgkampen. Viktige prioriteringer for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling må gjøres, og vi inviterte til dialog om dekarbonisering, demokratisering og digitalisering. Hva har næringslivsledere på hjertet? Hva vil […]