Q&A med Fredrik Winther

– Det som først var små arbeidsfellesskap, som nesten lignet fritidsklubber, har nå blitt kjernen i Norsk næringsutvikling Vi ønsker å fremme de dyktige menneskene som er med på å drive Polyteknisk Forening fremover. Det kreves engasjement, handlingskraft og kunnskap for å skape en arena hvor samfunnsaktuelle tema kan adresseres fritt. En gang i måneden […]

Hvem tulleringte telegrafdirektøren?

Her kommer enda en historie fra boka Teknikk og Samfunn som tar for seg Polyteknisk Forening mellom 1852–1952. Boka ble skrevet av Kåre Fasting i anledning 100-årsjubileet. 60 års festen Festen var delt så å si i tre etapper. Middagen ble inntatt som nevnt i den store utstillingssalen, kaffen i annen etasje og endelig samlet man seg om […]

Bollevisa

Et tradisjonelt innslag i alle PFs festligheter opp gjennom årene var den muntre samlingen rundt punsjebollen med viser og vitser. De mange visene og vitsene var sprunget ut av øyeblikket og hadde stort sett ikke levetid utover det, med et unntak; direktør H. A. Mørk sin legendariske bollevise. Den ble skrevet i anledning foreningens 70-årsjubileum […]