Hør podcasten om sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Hør podcasten om sikkerhetspolitikk og klimaendringer Er dagens klimaendringer en kime til økt internasjonalt samarbeid eller flere sikkerhetspolitiske dilemmaer? Hør podcasten fra arrangementet til Polyteknisk Forening og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet: Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for å møte de sikkerhetsutfordringene som klimaendringene representerer, men som også kan by på utfordringer […]

Se presentasjonene om nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?

Digitalisering, rasende teknologiutvikling, nye trusselbilder og nye brukerønsker gir stadig nye behov for nødkommunikasjon i Norge. Nødnettet er i dag på vei over fra dedikerte til kommersielle nett, mens Forsvaret er på utkikk etter nye systemer for nødkommunikasjon. Utviklingen av Norges nødnett har vært preget av stadig nye teknologiske rammer, endrede bruksmønstre, varierende medieomtale, og […]

Podcast fra kræsjkurs i karbonrensing – med et legendarisk musikkinnslag

Skal verden lykkes med å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene og til lavest mulig kostnader, vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig. Det slår både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) fast. Norske industri- og teknologimiljøer i er langt fremme og norske myndigheter har tatt en klar internasjonal posisjon knyttet til […]

Hvordan styret kan og må bidra til innovasjon – med Hege Marie Norheim, Tone Marie Wahlstrøm og Henrik Sætness

Dagens endringer innen blant annet teknologi, miljøkrav og compliance utfordrer de fleste bedrifters forretningsmodeller. For etablerte bedrifter har risikoen for å bli erstattet av nye aktører og behovet for kontinuerlig innovasjon aldri vært større. Spørsmålet er: vil det lenger ha noen hensikt å legge langsiktige strategier og planer når omgivelsene endrer seg eksponentielt, eller er […]

Kosmisk stråling og klimaendringene: se presentasjonene

Det er svært sikkert at global oppvarming er menneskeskapt og forskere setter ikke spørsmålstegn ved at CO2 har en innflytelse på klodens temperatur. FNs klimapanel viser at det er mer sannsynlig at mennesker har stått for 80% enn for 20% av oppvarmingen av kloden. Verdens ledere samler seg om behovet for å redusere klimagassutslippene dramatisk […]

Konflikter i styret og mellom styre og administrerende direktør – med Siri Hatlen

Det er lite problematisk å være venner og samarbeide i styret når solen skinner og når alle piler som skal peke oppover ,gjør det. Imidlertid oppstår det stadig situasjoner som skaper konflikter og som vi ønsker å se nærmere på. Det er ingen enkel fasit knyttet til tematikken, men Siri Hatlen med lang og bred […]

NORSAR ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

NORSAR er en internasjonalt anerkjent og uavhengig forskningsstiftelse innen geovitenskap. Deres kjernekompetanse er seismologi og anvendt geofysikk, og relatert programvareutvikling. NORSAR har ansvar for å drive noen av verdens mest avanserte overvåkingsinstallasjoner for å observere jordskjelv og atomeksponeringer. De er utpekt som nasjonalt datasenter for å verifisere samsvar med den omfattende kjerneprøveforbudsavtalen. Feltinstallasjoner for dette ligger […]

Hør podcastene fra kvinnedagen med Digitaliseringsminister Nikolai Astrup og forfatter Marie Louise Sunde

På den internasjonale kvinnedagen samlet vi et live publikum i Klubben hos Polyteknisk Forening til podkastsamtaler om både kjønnsbalanse og digitalisering – og koblingene til innovasjon og verdiskaping. Første par ut var Marie Louise Sunde, lege, forfatter og medgründer av ShesGotThis i samtale med Jan M. Moberg,  ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad. Tema var helhetlig […]

Polyteknisk Forening forsterker styret

Generalforsamlingen i Polyteknisk Forening har valgt styre og valgkomité med mange anerkjente profiler som bidrar til videreutviklingen av medlemsforeningen. Samtlige medlemmer av styret og valgkomitéen er gjenvalgt og styret er ytterligere forsterket med Kristin Vinje og Nils Øveraas. Kristin Vinje er visedekan ved Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, hvor hun også har sin doktorgrad […]

IFE ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Institutt for energiteknikk er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse, digitalisering og industriutvikling. Da IFE ble grunnlagt i 1948 for å være banebrytende på energiforskning, var fokuset på den da nylig oppdagede atomenergien. Sikkerhet og teknologiens rammer og muligheter ble belyst og diskutert mange ganger i Polyteknisk Forening gjennom de første tiårene. Det nåværende fagnettverket […]