Arkiv


Jan
14
NATO og Europa: Hva mente Macron med "hjernedød"?

2020, 08:30 - 10:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

Jan
10
Digital Leadership Community: Building the airplane while we fly it

2020, 08:30 - 10:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

Dec
12
Påvirkningsoperasjoner: En trussel mot tillit og demokrati?

2019, 08:30 - 10:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

Dec
10
Julefesten hos Polyteknisk Forening

2019, 18:00 - 21:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

Dec
6
Slik blir den nye medieansvarsloven

2019, 09:30 - 10:30 - Polyteknisk Forening, Oslo

Dec
5
Oljebadet 2019

2019, 17:30 - 22:30 - Polyteknisk Forening, Oslo

Dec
5
Verden sett fra Brussel: Kan man se for seg et tydelig vestlig lederskap igjen?

2019, 08:30 - 10:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

Dec
4
Hva er kommunenes rolle i det grønne skiftet?

2019, 17:00 - 19:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

Dec
3
Sivilt-militært samarbeid: Dilemmaer for Forsvarets langtidsplan

2019, 08:30 - 10:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10