IFE ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Institutt for energiteknikk er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse, digitalisering og industriutvikling. Da IFE ble grunnlagt i 1948 for å være banebrytende på energiforskning, var fokuset på den da nylig oppdagede atomenergien. Sikkerhet og teknologiens rammer og muligheter ble belyst og diskutert mange ganger i Polyteknisk Forening gjennom de første tiårene. Det nåværende fagnettverket […]

Yara ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Yara ble stiftet hos Polyteknisk Forening i 1905, den gang som Norsk Hydro. Fysikkprofessor Birkeland stod for en av Norges viktigste oppfinnelser, lysbuen, og da han møtte gründeren Sam Eyde hos Polyteknisk Forening i 1903, ble det norske industrieventyret rundt Yara’s kunstgjødselproduksjon skapt. Sam Eyde holdt etter sigende et så engasjerende foredrag i Polyteknisk Forening at […]

Norsk forening for CO₂-håndtering er lansert

Fra sin base i Oslo samler Polyteknisk Forening aktørene i den norske verdikjeden for fangst, transport, bruk og lagring av CO2, ved å etablere Norsk forening for CO2-håndtering. Foreningen har som formål å dele kunnskap om fangst, transport, bruk og lagring av CO2 som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge, ved å være […]

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet forvalter en lang kunnskapstradisjon bygget på kollegiale verdier og fri, uavhengig forskning. Fakultetet driver forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå og har et omfattende samarbeid med eksterne aktører, både nasjonalt og internasjonalt. – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fire tematiske satsinger; Livsvitenskap, Jord og rom, Energi og materialer og Digitalisering og beregningsorientert […]

Statkraft ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 15 land. Statkraft har over hundre års kompetanse og erfaring innen utvikling og produksjon av fornybar energi og […]

Ny Digitaliseringsminister skal sette retning

Norges nye Digitaliseringsminister Nikolai Astrup og Silvija Seres, President i Polyteknisk Forening snakket om prioriteringene for Norge i Dagsnytt 18. Se innslaget her! Samme dag som den nye regjeringen ble lansert, snakket de to om den digitale transformasjonen til beste for folks hverdag, næringsliv og offentlig sektor. Vi har et godt utgangspunkt i Norge, med […]

Teknisk Ukeblad skriver om utviklingen i Polyteknisk Forening

Vår Generalsekretær Mette Vågnes Eriksen ble nylig intervjuet av Teknisk Ukeblads redaktør Tormod Haugstad om revitaliseringen av Polyteknisk Forening: – Vi ønsker å bli mer relevante for våre medlemmer og du har forhåpentligvis lagt merke til økt aktivitet og synlighet. Vi har en stolt historie – og landet trenger kanskje mer enn noen gang en […]

MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening «Quo Vadis oljenasjonen» – første kunnskapsseminar

Fikk du ikke vært på det første kunnskapsseminaret MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening tilbyr i «Quo Vadis oljenasjonen»-serien? Her er noen inntrykk fra møtet med temaet «Norsk økonomis bærekraft i lys av Paris-avtalen»: I løpet av de siste månedene er “verdens viktigste sak”, klimautfordringen, gjort gjenstand for en rekke oppslag. DNV GL viser […]