Navnet Polyteknisk

Det er lett å tro at navnet polyteknisk indikerer en forening kun for teknologer. Men det er langt mere enn det!

Navnet

Det er lett å tro at navnet polyteknisk indikerer en forening kun for teknologer. Men det er langt mer enn det.

Poly betyr mangfold. Mens techne er et begrep i filosofien som forenklet sagt betyr «vet hvordan»-kunnskap. Platon og Aristoteles brukte enkelte ganger betegnelsen techne om evnen til å løse en matematisk oppgave eller behandle sykdom.

Techne inngår i all kommunikasjon og påvirker hvordan mennesker og kulturer samvirker. Alle har vi vår egen personlige techne knyttet til det vi kommuniserer, basert på våre erfaringer og kunnskaper. Mange vil kanskje si at techne handler mere om hva vi gjør enn hva vi tenker. Å bruke en mobiltelefon krever ikke bare kunnskap om hvordan telefonen virker og hvordan den inngår i sosiale relasjoner, det krever også at man faktisk bruker telefonen. Det er techne.

Polyteknisk Forening ønsker å bidra til både å tenke, diskutere og skape framtiden.