Navnet Polyteknisk

Det er lett å tro at navnet polyteknisk indikerer en forening kun for teknologer. Men det er langt mere enn det!

Poly betyr mangfold. Mens techne er et begrep i filosofien som forenklet sagt betyr «vet hvordan»-kunnskap. Techne hører på mange måter sammen med begrepet episteme som kan oversettes til «vet-at» kunnskap. Platon og Aristoteles bruker enkelte ganger betegnelsen techne om evnen til å løse en matematisk oppgave eller behandle sykdom.

Techne inngår i all kommunikasjon og påvirker hvordan mennesker og kulturer samvirker. Alle har vi vår egen personlige techne knyttet til det vi kommuniserer, basert på våre erfaringer og kunnskaper. Mange vil kanskje si at techne handler mere om hva vi gjør enn hva vi tenker. I relasjon til teknologi kan vi bruke følgende eksempel. Å bruke en mobiltelefon krever ikke bare kunnskap om hvordan telefonen virker og hvordan den inngår i sosiale relasjoner, det krever også at man faktisk bruker telefonen. Det er techne.

Polyteknisk Forening ønsker både å «tenke» og «gjøre», ikke bare i forhold til fortid og nåtid, men også i vesentlig grad rettet mot framtiden og dens utfordringer. Inspirert av «det greske triangel» kan vi si dette handler om å tenke, å diskutere og å skape framtiden. Polyteknisk Forening arrangerer møteplasser hvor utveksling av kunnskap står sentralt, men ikke alene. Vi ønsker også å bidra til at kunnskapen blir tatt i bruk. Think and Do.