PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Lampe med blå bakgrunn

Tverrfaglig Sikkerhetsforum ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor sikkerhet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for sikkerhet.

Styret:

Styreleder: Egil Borse-Svensen
Kvam, Eirik  – Styremedlem
Flesvik Jahn-Helge – Styremedlem
Holta Bjørn – Styremedlem
McCormic Chris – Styremedlem

Møter:

jun
6
Medienes utfordringer og ansvar i møte med barnevernet

2016, 16:00 - 19:00 - Fritt Ord, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>