PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Lampe med blå bakgrunn

Tverrfaglig Sikkerhetsforum ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor sikkerhet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for sikkerhet.

Styret:

Styreleder: Egil Borse-Svensen
Eirik Kvam
Bjørn Holta
Chris McCormic
Jahn-Helge Flesvik

Møter:

apr
25
Status for europeisk kjernekraft 30 år etter Tsjernobyl

2017, 17:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>