PF Samfunnssikkerhet

Lampe med blå bakgrunn

Tverrfaglig Sikkerhetsforum ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor sikkerhet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for sikkerhet.

Styret:

Styreleder: Egil Borse-Svensen
Brede Hertzenberg
Janet Martha Blatny
Eirik Kvam
Magnar Wisenes

Møter:

okt
10
Trident Juncture

2018, 17:00 - 19:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>