PF Styrenettverk

Etablert februar 2017 på tuftene av Styreakademiet og Norsk Styrenettverk.

Formålet med nettverket er å samle alle interesserte og meningsberettigede på temaet styrearbeid og tilgrensende områder. Vår misjon er å bidra til fagutvikling og profesjonalisering av styrearbeid. Dette gjør vi blant annet gjennom medlemsmøter og annen nettverks-aktivitet hvor det inviteres til faglig påfyll. I tillegg tilrettelegges for aktiviteter i mindre grupper som for eksempel erfaringsutveksling og felles drøftelse av dagsaktuelle problemstillinger og prinsipper.

Styret

Styreleder: Jon Arve Risan
jarisan@kmic.no

Pernille Dørstad
pernille.dorstad@hotmail.com

Kenneth Johansen Kløw
Msc.kenneth.johansen@hotmail.com

Thomas Lunde
Thomlun03@gmail.com

Gunnar Reiermark
reiermar@online.no

Ressursside for PF Styrenettverk

Informasjon gir tilskudd av kunnskap! 

Se alle nettverk