PF Senior

Eldre mann klikker på nettbrett

PF Senior ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement.

Styret:

Yngvar B. Bugge, Styreleder
Ragnhild Sohlberg
Kari Lene Selvaag

Møter:

mai
4
Rosetta - på jakt etter solsystemets barndom

2015, 12:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>