PF Senior

Eldre mann klikker på nettbrett

PF Senior ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement.

Styret:

Styreleder: Yngvar. B. Bugge
Frøydis Langmark
Jan G. Langfeldt

Møter:

mar
7
(1) Barnevernet på godt og vondt - (2) Barnevern, barnerett og familierett

2016, 12:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

apr
4
Inkludering og ekskludering i et flerkulturelt samfunn

2016, 12:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>