PF Senior

Eldre mann klikker på nettbrett

PF Senior ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement.

Styret:

Styreleder: Yngvar. B. Bugge
Frøydis Langmark
Kirsti Koch Christensen

Møter:

nov
6
Sprellende fisk – Fiskerinæringen i fortid, nåtid og fremtid

2017, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

des
4
Fri for kreft - men hva er prisen? Seneffekter etter kreftbehandling

2017, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>