PF Senior

Seniornettverket ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement.

Styreleder: Yngvar B. Bugge
Styremedlemmer: Ragnhild Sohlberg og Kari Lene Selvaag

Er du medlem i PF kan du bli med i nettverket.
Bli med i nettverk >>

Er du ikke medlem? Meld deg inn nå
Bli medlem >>