PF Senior

Eldre mann klikker på nettbrett

PF Senior ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement.

Styret:

Styreleder: Yngvar. B. Bugge
Frøydis Langmark
Jan G. Langfeldt

Møter:

mai
2
Bør vi få en spesialisering av domstolene?

2016, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>