PF Senior

Eldre mann klikker på nettbrett

PF Senior ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement.

Styret:

Styreleder: Yngvar. B. Bugge
Frøydis Langmark
Jan G. Langfeldt

Møter:

sep
5
Velferdsteknologi i en norsk kommune

2016, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5 etg.), Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>