PF Senior

Eldre mann klikker på nettbrett

PF Senior ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement.

Styret:

Styreleder: Yngvar. B. Bugge
Frøydis Langmark
Kirsti Koch Christensen

Møter:

sep
3
Hvorfor ønsker høyskoler universitetsstatus?

2018, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

okt
1
Møteserie: Den ensomme varsler; Varsling

2018, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

nov
5
Møteserie: En muslimsk mors kamp; To unge muslimske kvinners opplevelse av dagens samfunn

2018, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

des
3
Hvor går Polen og hvorfor?

2018, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>