PF Senior

Eldre mann klikker på nettbrett

PF Senior ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement.

Styret:

Yngvar B. Bugge, Styreleder
Ragnhild Sohlberg
Kari Lene Selvaag

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>