PF Senior

Eldre mann klikker på nettbrett

PF Senior ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement.

Styret:

Styreleder: Yngvar. B. Bugge
Frøydis Langmark
Kirsti Koch Christensen

Møter:

apr
9
Den norske skolen

2018, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

mai
7
Ytringsfrihet – hva innebærer det egentlig?

2018, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>