PF Samfunnsøkonomi

Nettbrett med økonomiske grafer

PF samfunnsøkonomi ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor samfunnsøkonomi. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samfunnsøkonomi.

Styret:

Styreleder: Terje Strøm, mobil 46 44 10 09, epost terje@nyanalyse.no
Kristian Gimming
Anna Katharina Fonn Matre

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>