PF Olje / NPF Oslo

Oljeplatform i havet

PF oljegruppe har et tett og nært faglig samarbeid med Norsk Petroleumsforening i Oslo, med felles styre, møteaktivitet og medlemskontingent.

Det givende samarbeidet styrker begge foreningene i form av mangfold og betydelig tilgang på ressurspersoner og nettverk, og gir som resultat større bredde av ulike møteforum av høyeste kvalitet.

PF oljegruppe og NPF Oslo har som målsetting å skape glød, engasjement og meningsytring. Rekruttering og integrering av unge til bransjen og foreningene har høy prioritet.

Vi ønsker å forene det faglige med sosialt samvær med likesinnede som har felles interesser innen petroleumsindustri og politikk, på tvers av ulike profesjoner, og mellom privat og offentlig virksomhet.

Styret arbeider aktivt med å sette dagsaktuelle temaer på agenda. Vi ønsker å ligge i front, og kunne tilby våre medlemmer siste nytt, utvikling og trender. Derfor setter vi stor pris på innspill og eller tilbakemelding.

Styret:

Styreleder: Anne Karin Knausgård
Petter Aabø
Bjørn Erling Andersen
Christian Behrens
Egil Birkemoe
Gjermund Våge
Hilde Sørvang Stafford
Halvor Haukvik
Odd Olav Eide
Rune Baastad
Ida Tofthagen
Magnus Tjøstheim
Anne-Lene Mathisen
Jan Erik Berre
Kristine Gjessing

Møter:

sep
7
"Oil Barrel" - Energy Chatterbox and mingling

2016, 17:30 - 19:30 - Polyteknisk Forening, Oslo

sep
22
Njård Futures

2016, 11:30 - 13:00 - Statoil, Oslo

okt
13
Oslo Rig Summit 2016

2016, 10:00 - KS Agenda, Oslo

okt
18
23. konsesjonsrunde - Barentshavet

2016, 11:30 - 13:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>