PF Olje / NPF Oslo

Oljeplatform i havet

PF oljegruppe har et tett og nært faglig samarbeid med Norsk Petroleumsforening i Oslo, med felles styre, møteaktivitet og medlemskontingent.

Det givende samarbeidet styrker begge foreningene i form av mangfold og betydelig tilgang på ressurspersoner og nettverk, og gir som resultat større bredde av ulike møteforum av høyeste kvalitet.

PF oljegruppe og NPF Oslo har som målsetting å skape glød, engasjement og meningsytring. Rekruttering og integrering av unge til bransjen og foreningene har høy prioritet.

Vi ønsker å forene det faglige med sosialt samvær med likesinnede som har felles interesser innen petroleumsindustri og politikk, på tvers av ulike profesjoner, og mellom privat og offentlig virksomhet.

Styret arbeider aktivt med å sette dagsaktuelle temaer på agenda. Vi ønsker å ligge i front, og kunne tilby våre medlemmer siste nytt, utvikling og trender. Derfor setter vi stor pris på innspill og eller tilbakemelding.

Styret:

Styreleder: Anne Karin Knausgård
Christian Behrens
Halvor Haukvik
Bjørn Andersen
Ida Tofthagen
Espen Kvilekval
Petter Aabø
Georg Oftedal
Hilde Sørvang Stafford
Arve Johan Kalleklev
Tor Erling Gunnerød
Håvard Hegna
Elisabeth Lorange

Møter:

mai
9
Lunch meeting: The Pil & Bue development project

2017, 11:30 - 13:00 - Lundin Norway AS, Lysaker

jun
8
Sommeravslutningsmøte: Hvilke muligheter og trusler har digitalisering for norsk olje- og gassvirksomhet?

2017, 11:30 - 16:30 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>