PF Norsk forening for CO2-håndtering

PF Norsk forening for CO2-håndtering

Fra sin base i Oslo samler Polyteknisk Forening aktørene i den norske verdikjeden for fangst, transport, bruk og lagring av CO2, ved å etablere Norsk forening for CO2-håndtering. Norsk forening for CO2-håndtering har som formål å dele kunnskap om fangst, transport, bruk og lagring av CO2 som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge, ved å være en samlingsplass for dialog og nytenkning. Norsk forening for CO2-håndtering samler tekniske, kommersielle, juridiske og finansielle fagfolk fra næringsliv, organisasjoner, akademia og myndigheter.

Aktørene i verdikjeden for CO2 samles til korte, åpne frokost- og ettermiddagssamlinger der medlemmene orienterer hverandre og inviterer gjester til å presentere relevante tema. Nettverket legger til rette for at alle norske og utenlandske interessenter kan fremme kunnskap på denne plattformen. Norsk forening for CO2-håndtering kan delta på offentlige arrangementer for å dele kunnskap og erfaring om CO2-håndtering også utenfor fagmiljøet.

Alle medlemmer av Polyteknisk Forening kan være medlem i nettverket.

Styret

Styreleder: Ingvild Ombudstvedt
Owner/ Lawyer, IOM Law
iom@iomlaw.no

Jannicke Gerner Bjerkås
Direktør CCS, Fortum Oslo Varme
jannicke.bjerkas@fortum.com

Per Brevik
Direktør for alternativt brensel og bærekraft, Norcem
per.brevik@heidelbergcement.com

Anne Strømmen Lycke
CEO, NORSAR
anne@norsar.no

Torleif Madsen
CEO, Compact Carbon Capture
tkm@fjelltg.com

Per Sandberg
Business Development, Equinor
prsa@equinor.com

Se alle nettverk