PF Energi

Vindmøller ute i havet

PF Norsk Energiforening er en landsomfattende forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren. Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte utbre kjennskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for energi.

PF Norsk Energiforening på facebook >>

Styret:

Styreleder: Halvor Lie
Askmann Mona
Faanes Steinar
Halvorsen Halvor Kristian
Jensen Torodd
Nordskog Anette

Møter:

apr
29
Zero Emission Building: Hvilke bygg- og energiløsninger er mest klimavennlige?

2015, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>