PF Energi

Vindmøller ute i havet

PF Energi er en landsomfattende forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren. Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte utbre kjennskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for energi.

PF Energi på facebook >>

Styret:

Styreleder: Bjarne Børresen
Seksjonsleder Energi/Maskin i Multiconsult.
Utdannet sivilingeniør fra NTNU og PhD fra École Polytechnique Federale de Lausanne
Medlem i styret fra 2015 og styreleder fra 2016.

Håvard Vaggen Malvik
Myndighetskontakt i konsernstaben i Statkraft
Statsviter fra Universitetet i Oslo
Medlem i styret fra 2015

Arne Søiland
Seniorrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat.
Sivilingeniør fra NTNU
Medlem i styret fra 2015

Martha Marie Øberg
Rådgiver i Statnett
Sivilingeniør fra Energi og miljø, NTNU
Medlem i styret fra 2016

Torbjørg Jevnaker
Stipendiat ved Universitetet i Oslo, og forsker ved Fridtjof Nansens Institutt
Statsviter fra Universitetet i Oslo
Medlem i styret fra 2016

Hans Petter Kildal
Direktør for bærekraft, Bergen Energi
MSc fra NMBU og Executive MBA i Energianalyse fra NHH
Medlem i styret fra 2016

Liv Arntsen Løchen

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>