PF Energi

Vindmøller ute i havet

PF Energi er en landsomfattende forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren. Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte utbre kjennskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for energi.

PF Energi på facebook >>

Styret:

Styreleder: Halvor Lie
Prosjektleder i Statnett.
Sivilingeniør fra NTNU og Energimontør
Medlem i styret fra 2010 og styreleder fra 2012. Hovedstyret i PF i 2015.

Mona Askmann
Direktør kompetanse og FoU i Energi Norge
Sivilingeniør fra NTNU og bedriftsøkonom fra London School of Foreign Trade
Medlem i styret fra 2012

Anette Nordskog
Økonomidirektør i Scandinavia Online As
Siviløkonom fra MSU i TX, USA.
Medlem i styret fra 2012

Håvard Vaggen Malvik
Myndighetskontakt i konsernstaben i Statkraft
Statsviter fra Universitetet i Oslo
Medlem i styret fra 2015

Arne Søiland
Seniorrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat.
Sivilingeniør fra NTNU
Medlem i styret fra 2015

Bjarne Børresen
Seksjonsleder Energi/Maskin i Multiconsult.
Utdannet sivilingeniør fra NTNU og PhD fra École Polytechnique Federale de Lausanne
Medlem i styret fra 2015

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>