PF Energi

Vindmøller ute i havet

PF Energi er en landsomfattende forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren. Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte utbre kjennskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for energi.

PF Energi på facebook >>

Styret:

Styreleder: Halvor Lie
Askmann Mona
Børresen Bjarne
Malvik Håvard Vaggen
Nordskog Anette
Søiland Arne

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>